Ny studie: Omvandlat T3 från Levaxin passerar inte blodhjärnbarriären

Nu är resultatet av docent och internmedicinare Stefan Sjöberg och hans forskargrupps pilotstudie ”L-thyroxine treatment in primary hypothyroidism does not increase the content of free triiodothyronine in cerebrospinal fluid: A pilot study” publicerad i den vetenskapliga tidskriften Scandinavian Journal of Clinical & Laboratory Investigation.

Studien visar att mängden fritt T3 inte ökade i spinalvätskan (hjärn-ryggmärgsvätska) på de sju hypotyreospatienterna (som inledningsvis hade ett mycket förhöjt TSH och sänkt T4), trots att T3 (totala mängden, dvs både fritt och bundet T3) mer än dubblades i blodet efter behandling med Levaxin.

Mängderna fritt T4 (det inaktiva sköldkörtelhormonet som sedan omvandlas till det aktiva T3 i exempelvis lever och njurar) fyrfaldigades i blod vid Levaxinbehandlingen, medan det trefaldigades i spinalvätskan. Också mängden TSH i blod och spinalvätskan korrelerade. Men så skedde alltså inte med T3, utan detta verkar av någon anledning inte kunna passera blodhjärnbarriären. Det stämmer också överens med tidigare studier på råttor, skriver forskarna.

Forskarna tror att hormonmängderna i spinalvätskan speglar de nivåer som når hjärna och centrala nervsystemet, CNS, vilket i så fall betyder att T3 som omvandlats från det T4 som Levaxin tillför, inte når hjärna och CNS. Och utan T3 i dessa väsentliga delar är det inte underligt att symtom kvarstår.

Detta är enbart en teori och forskargruppen avvaktar nu ett positivt besked på sin etikprövan för att forska vidare i ämnet på en större patientgrupp, då man även kommer att titta på symtombilden samt jämföra med friska personers spinalvätska.

Ovanstående skulle alltså kunna vara en förklaring till varför en hel del är i behov av tillskott av T3 (Liothyronin) eller NDT för att bli av med sina symtom, och inte klarar sig på enbart T4 (Levaxin).

Läs abstact 

Det finns dock dem som oroar sig över vilka konsekvenser ryggmärgsprov kan få. Vår medlem Anita är en av dem. Läs hennes blogg Epiduralskada efter förlossning.

Läs mer om spinalvätska på Wikipedia

Läs en mycket intressant intervju med Stefan Sjöberg på dinamediciner.se.

Informationen på denna sajt ska ses som ett komplement, men aldrig ersätta medicinsk expertis

© 2023 Hypotyreos.info

Logga in med dina uppgifter

Glömt dina uppgifter?