”Skräddarsytt är receptet på den bästa medicinen”

Från Dagens Nyheter 16-03-06: Skräddarsytt är receptet på den bästa medicinen

”En storlek passar alla har länge varit medicinens devis. Men nu riktar allt fler områden inom den medicinska forskningen in sig på människors och sjukdomars olikheter. I framtiden kanske alla kan få skräddarsydd behandling anpassad just för dem.” Läs fortsättningen på artikeln här.

Här står bland annat kloka ord som att:

”I dag kan samma läkemedel fungera olika bra för två personer trots att de har samma sjukdom.” Jo, tack! Ett typexempel på detta är levotyroxin (Levaxin, Euthyrox).

”..nu har forskningen insett vad patienter och husläkare vetat i hundra år – att patienter är olika och att det finns olika mekanismer bakom samma typ av sjukdom. Det är spännande att vi nu börjar få de molekylära förklaringarna, säger..” Husläkarna under större delen av förra seklet insåg säkerligen detta. Men dagens?! Verkar inte så..

”Men de nya tekniska framgångarna kan också leda till att gamla läkemedel får nytt liv.” NDT?! 🙂

”Ett läkemedel som nyligen godkändes i både EU och USA utgick från en princip som lades på hyllan för många år sedan eftersom det inte gav någon effekt i kliniska studier. Men för tio år sedan började läkemedlet mepolizumab att testas på väl utvalda patienter som hade höga värden av en speciell inflammatorisk cell, eosinofilen. Då fick man väldigt stora effekter och hela forskningsfältet återuppstod.” Samma sak skulle förmodligen ske om man till NDT-studier valde ut de patienter som inte blir bra på Levaxin, istället för att göra slumpmässigt urval bland hypotyreospatienter generellt.


Informationen på denna sajt ska ses som ett komplement, men aldrig ersätta medicinsk expertis

© 2022 Hypotyreos.info

Logga in med dina uppgifter

Glömt dina uppgifter?