Artikel om ”Hypotyreos, Subklinisk hypotyreos & Vävnadshypotyreos” i Medicinsk Access

”En mycket stor patientgrupp efterlyser distrikts­läkare med erfarenhet av den nyare forskningen av sköldkörtelsjukdomar. Det är oftast patienter som under lång tid haft ett lågt välbefinnande och nedsatt arbetsförmåga till följd av en inte tillräckligt behandlad hypotyreos, subklinisk hypotyreos eller vävnads­hypotyreos. Alla former ger låg ämnesomsättning på cellnivå men det är endast hypotyreos och subklinisk hypotyreos som kan utläsas i blodprov. Sökning på Internetmedicin visar att hypotyreos är en av de tre vanligaste diagnossökningarna.”

Läs vidare i artikelnHypotyreos, Subklinisk hypotyreos & Vävnadshypotyreos” – av dr Helena Rooth Svensson i Medicinsk Access (sid 42-46).

Informationen på denna sajt ska ses som ett komplement, men aldrig ersätta medicinsk expertis

© 2024 Hypotyreos.info

Logga in med dina uppgifter

Glömt dina uppgifter?