Om din läkare inte vill hjälpa dig

Då behöver du byta läkare. Patienternas erfarenhet är att det kan vara lättare att få hjälp hos en privatläkare, då dessa är mindre knutna till vad en klinikchef, de stora läkemedelsbolagen eller etablissemanget säger. Patienternas erfarenhet är också att endokrinologer, som är specialiserade på sjukdomar i det endokrina systemet dit sköldkörtel och binjurar hör, sällan eller aldrig hjälper patienter som inte har avvikande blodprovsvärden, och det oavsett hur många symtom och tecken på hypotyreos patienten har.

Det finns en mycket duktig läkare i Finland vid namn Karin Munsterhjelm, dit många svenskar har åkt under flera år. Dessvärre tar Karin Munsterhjelm sedan några år tillbaka inte emot fler patienter. Det finns också ett fåtal läkare i Sverige som på senare tid lärt sig att behandla så som dr Karin Munsterhjelm, dr Mark Starr, dr Barry Durrant-Peatfield, dr Broda O Barnes m fl. Och efterhand som vetskapen sprider sig har fler läkare visat intresse för att lära sig mer om hypotyreos som inte kan avläsas med dagens blodprov, och hur man bäst diagnostiserar och behandlar tillståndet.

Alla läkare vill givetvis kunna hjälpa sina patienter till god hälsa och dessutom minska risken för att de ska drabbas av följdsjukdomar som depression, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar och kanske fibromyalgi och ME/CFS (kroniskt trötthetssyndrom), som i en del fall har visat sig vara symtom på långt gången obehandlad hypotyreos.

Men inte alla läkare är lika öppna för ”ny” kunskap och förändringar, och vill självklart att behandlingen de ger ska vara vetenskapligt förankrad (evidensbaserad). Då är det viktigt att komma ihåg att man diagnostiserade och behandlade på detta vis under större delen av 1900-talet, vilket verkade gå bra eftersom man fortsatte med det under så lång tid, och kunskapen är därmed inte ny. Eftersom man inte hade utvecklat blodprovsmetoden (TSH, T4 etc) visste man heller inte alltid vad hypometabolismen berodde på; om det var underfunktion i sköldkörteln, dysfunktion i cellerna eller något annat, men man kände igen symtomen och patienternas låga kroppstemperatur och behandlade därefter.

Att inte läkare vill behandla sådant de inte känner till är faktiskt en säkerhet för patienterna, och talesättet ”the road to hell is paved with good intentions” stämmer bra in här. Det gäller alltså för dig att hitta en läkare som redan har kunskapen eller som är villig att läsa in sig på området.

Är du läkare och intresserad av att hjälpa dina medmänniskor till hälsa? Hör av dig till hypotyreos.info@gmail.com

Informationen på denna sajt ska ses som ett komplement, men aldrig ersätta medicinsk expertis

© 2024 Hypotyreos.info

Logga in med dina uppgifter

Glömt dina uppgifter?