Hur säkert är TSH-provet?

Sänkning av TSH-värdet* för när man ska behandla med sköldkörtelhormon (en gräns som tidigare låg på 10 mlE/L, för att sänkas till 5, sedan runt 4 och i september 2009 talades det om 2,5 mlE/L) väcker tankar om validiteten av detta test.

En sänkning från 5,0 till 3,0 mlE/L innebär att mer än fyra gånger så många människor som förut, nu klassas som hypotyroida (20 procent istället för 4,64 procent av den amerikanska befolkningen enligt en studie publicerad i JAMA 2003: ”Effects of reducing the upper limit of normal TSH values”), vilket indikerar att en TSH-gräns på 5,0 missar mer än 75 procent av de drabbade. En ganska nedslående tanke, inte minst med tanke på att TSH-testet höjts till skyarna som the ”golden standard”.

Att sänka den övre gränsen för när behandling med sköldkörtelhormon ska sättas in kommer att öka sensitiviteten av testet. Men det kommer sannolikt också att minska specificiteten, och resultera i att en del eutyroida personer (individer med en för dem normal sköldkörtelstatus) kommer att klassas som hypotyroida. Forskning visar att 95 procent av den friska befolkningen ligger i intervallet 0,5–2,5 mlE/L (dessa 95 procent är rensade från dem som har förhöjda TPO-antikroppar, struma, sköldkörtelsjukdom eller sköldkörtelsjukdom hos nära släktingar). Medelvärdet för TSH i befolkningen ligger, när dessa personer är borträknade, på 1,5. Läs mer om detta under översta rubriken under abstract i artikeln ”Subclinical Hypothyroidism: An Update for Primary Care Physicians” från 2009.

Dr Alan R Gaby uppskattar att så många som hälften av patienterna med symtom på hypotyreos har ett TSH under 3,0 mlE/L – och de läkare som även fortsättningsvis förlitar sig på enkom TSH-provet kommer att fortsätta att missa patienter som är i behov av behandling med sköldkörtelhormon.

Läs också Vad blodprov missar

Samt Forskare ifrågasätter TSH som golden standard

Se kortfilmen ”Our Holy Miracle of the Infallible TSH Test” (6 min) på Youtube, som är minst sagt talande.

*Observera att olika analysmetoder används i Sverige vilket ger något olika referensintervall och därmed olika värden, beroende på vilket lab som utfört analysen.

Informationen på denna sajt ska ses som ett komplement, men aldrig ersätta medicinsk expertis

© 2024 Hypotyreos.info

Logga in med dina uppgifter

Glömt dina uppgifter?