Diagnostik förr och nu

Historiskt och fram till 1970-talet
– Klinisk undersökning. Det vill säga att läkaren frågar, tittar och känner på patienten och söker efter specifika symtom på hypotyreos såsom trötthet, frusenhet, myxödem, torr hud etc (se exempel här).
– Mätning av basal kroppstemperatur.
– Mätning av basalmetabolismen, BMR.

I dag
Blodprov där man mäter TSH och T4. Är TSH förhöjt vid ett tillfälle avvaktar man och nya blodprover, tillsammans med check av TPO-antikroppar, efter ett par veckor. Ligger värdena på gränsen mellan vad som anses friskt och sjukt kan patientens sjukdomshistoria och huruvida den har autoimmuna sjukdomar i släkten, vara avgörande.

Problemet med våra dagars diagnostik av hypotyreos är dock att den ”grundas på bestämning av koncentrationen av TSH och tyreoideahormon i blodet och således inte på någon annan variabel som direkt återspeglar effekten på cellnivå”. (”Tyreoideasjukdomar hos vuxna” av Nyström, Törring m fl)

Informationen på denna sajt ska ses som ett komplement, men aldrig ersätta medicinsk expertis

© 2017 Hypotyreos.info

Logga in med dina uppgifter

Glömt dina uppgifter?