Ny föreslagen TSH-gräns – artiklar att skriva ut och visa för din läkare

Ett TSH-värde* på 2,5 mlE/L skulle bli den nya gränsen för när behandling av hypotyreos bör övervägas. Det klubbade Sveriges ledande endokrinologer på sköldkörtelområdet: professor Ernst Nyström och docent Ove Törring, på ett möte i september 2009. Dessvärre slog detta beslut aldrig igenom.

TSH-gränsen för vad som anses som en underfunktion i sköldkörteln ligger någonstans mellan 3,5 mlE/L och 5,0 mlE/L, olika beroende på vilken analysmetod som används. Men 95 procent av den friska befolkningen ligger inom referensintervallet 0,5–2,5 mlE/L, och 2,5 mlE/L är redan den gräns som används för när man ska sätta in behandling hos gravida.

En TSH-gräns på 2,5 innebär att den grupp av drabbade som har ett TSH i intervallet mellan 2,5 och 3,55,0 mlE/L och som tidigare fått stå utan hjälp, nu kan få behandling för sin sjukdom. Är du en av dem, men lyckas inte få din läkare att lyssna på dig? Skriv ut artikeln från Primärvårdens Nyheter nedan (högerklicka och spara till din dator om den inte går att öppna eller ännu enklare: klicka på länken direkt under Källor nedan), tag med och visa för din läkare!

Observera att mlE/L är samma sak som mlU/L. E står för ”enhet” på svenska och U för ”unit” på engelska.

Ytterligare en artikel du bör visa upp är: ”Subclinical Hypothyroidism: An Update for Primary Care Physicians” från 2009, som visar att medelvärdet för TSH i befolkningen, när personer med sköldkörtelsjukdom, struma, med förhöjda TPO-antikroppar eller sköldkörtelsjukdom i släkten är borträknade, ligger på 1,5.

Läs också Hur säkert är TSH-provet?

Källor:
Ove Törring i ”Diskutabel gräns för TSH-värdet vid hypotyreos” – artikel i Primärvårdens nyheter nov-09
Ove Törring i 1,6 miljonerklubbens tidning okt-09

*Observera att olika analysmetoder används i Sverige vilket ger något olika referensintervall och därmed olika värden, beroende på vilket lab som utfört analysen

Informationen på denna sajt ska ses som ett komplement, men aldrig ersätta medicinsk expertis

© 2024 Hypotyreos.info

Logga in med dina uppgifter

Glömt dina uppgifter?