Hypotyreos typ 2

Dr Mark Starr har behandlat hundratals patienter med typiska hypotyreossymtom, men som haft normala värden av TSH, T4 och T3 i blod. Det som hans föregångare och gelikar har kallat ”perifer resistens mot sköldkörtelhormon på cellnivå” har han gett namnet hypotyreos typ 2. Andra benämningar för detta tillstånd är ”vävnadshypotyreos” och euthyroid hypometabolism.

Med detta vill Mark Starr dra liknelsen till diabetes: vid diabetes typ 1 har bukspottkörteln slutat att producera insulin och vid diabetes typ 2 är det cellerna som blivit uttröttade och som successivt slutar att ta upp insulinet. Likaså är det sköldkörteln som producerar för lite sköldkörtelhormon vid hypotyreos typ 1 och vid typ 2 är det i stället i cellerna problemet ligger, menar Mark Starr.

Oavsett typ leder resultatet till en sänkt metabolism, symtomen är desamma och båda grupperna återfår sin hälsa genom läkemedel med sköldkörtelhormon.

Ritning av en cell med mitokondrier i gultMark Starr beskriver hypotyreos typ 2 som en mitokondriell störning. Mitokondrierna är cellens ”energifabriker” och producerar större delen av kroppens totala energibehov. Den sänkta metabolismen vid typ 2 beror alltså inte på brist på sköldkörtelhormon i blodet (och ett förhöjt TSH-värde), utan blodproverna visar oftast normala värden.

Enligt Mark Starr med flera är typ 2 den stora gruppen av patienter – betydligt större än typ 1. Läkarkåren, där majoriteten enbart går på blodprov, hittar dock bara typ 1 och missar så gott som alla typ 2.

Att hitta och behandla dessa patienter är oerhört viktigt, inte minst för livskvalitetens skull. En obehandlad hypotyreos leder förr eller senare till följdsjukdomar, bland annat har drabbade en markant ökad risk att utveckla hjärt- och kärlsjukdomar, så vinsten är stor också på ett samhällsekonomiskt plan.

Typ 2 ärvs oftast, men kan också uppstå spontant hos en individ. Mitokondriernas DNA ärvs enbart från ägget. Det betyder att en funktionell störning i mitokondriernas DNA förs vidare från mor till både söner och döttrar, men bara döttrarna för den vidare till sina barn.

Miljögifter verkar försämra funktionen hos mitokondrierna, vilket ökar på problemet. För en individ som redan bär den ärftliga mitokondriestörningen verkar förmågan att avgifta kroppen från alla de miljögifter vi utsätts för dagligen, vara kraftigt nedsatt. Anledningen är att de avgiftningsorgan som normalt stödjer kroppen delvis är satta ur funktion. Varken hud, tarm, njurar eller lever fungerar som de borde. För en individ som har den här belastningen, är det följaktligen inte bra att ha exempelvis kvicksilver i tänderna.

Mitokondrier finns i varje cell i hela kroppen, i hundra- eller tusental beroende på organ, och när dessa inte fungerar optimalt kan symtomen bli väldigt många. Typiskt för den här störningen är att patienten har upp till tio, femton olika symtom. Patienten går ofta hos flera olika specialistläkare, men ingen ser helheten. Grundorsaken till alla symtom är densamma, och för de läkare som behandlar sina patienter för hypotyreos, trots normala blodvärden, dyker inte de många problem upp, som annars uppkommer successivt för obehandlade patienter.

Behandlingen är att ge sköldkörtelhormon, och följande text är hämtad ur en gammal lärobok i medicinsk fysiologi (”Textbook of Medical Physiology”, av Guyton, A):

Det verkar vara en självklar slutsats att den viktigaste funktionen av sköldkörtelhormon helt enkelt måste vara att öka antalet, och aktiviteten, i mitokondrierna.

Läs om:

”På senare tid har även flera folksjukdomar kopplats till nedsatt mitokondriefunktion, t ex Parkinsons sjukdom, diabetes typ 2 och hjärtsvikt.”

Mitokondriell dysfunktion som största enskilda bakomliggande orsak till ME/CFS (kroniskt trötthetssyndrom).

”Kroppsliga symtom vid depression kan orsakas av energibrist på cellnivå” (störd mitokondriefunktion)

Mark Starr besökte Lund och Stockholm i september på inbjudan av Ewa Berthagen och Scandlab AB.

Artikel om Mark Starrs besök i 1,6 miljonerklubbens tidning

Läs också:
”Läkarna inom primärvården tittar gärna på referensvärdena för sköldkörteln, men det är inte alla som får avvikande värden på TSH, trots att de är sjuka, säger doktor Bo Wikland
.”

”Underfunktion testas med ett blodprov, men bara hälften av patienterna upptäcks då, menar doktor Bo Wikland.”

”Monika kände sig sjuk i hela livet och fick hjälp först vid 52-års ålder. Det var sköldkörteln som var problemet, trots att tidigare prover visat att den var felfri.”

Primär källa:
”Hypothyroidism type 2” av Mark Starr

Informationen på denna sajt ska ses som ett komplement, men aldrig ersätta medicinsk expertis

© 2024 Hypotyreos.info

Logga in med dina uppgifter

Glömt dina uppgifter?