Sviktande binjurar/HPA-axel

Sviktande binjurar, trötta binjurar, adrenal fatigue, hypoadrenia och mild binjureinsufficiens är alla namn på ett tillstånd där binjurebarken producerar för lite av det livsnödvändiga kortisolet som binjurarna ansvarar för att producera (med signal från hypofysen som i sin tur får signal från hypotalamus, ett system som tillsammans med binjurarna kallas för HPA-axeln). Med för lite kortisol i vävnaderna – liksom för mycket – verkar det som att metabolismen inte kan fungera optimalt.

Typiska symtom vid sviktande binjurar/HPA-axel som leder till viss kortisolbrist är att man inte svarar som man ska på behandling med sköldkörtelhormon, extrem trötthet och känsla av svaghet (särskilt vid stress, infektion, träning etc), lågt blodtryck, yrsel (särskilt när man går från liggande eller sittande ställning till stående = ortostatisk reaktion), lågt blodsocker (hypoglykemi med socker- och saltsug), viktnedgång/undervikt, depressiva besvär och ångest, svårt att somna, allergier och upprepade infektioner, mag- och tarmproblem, illamående, kalla händer och fötter, svettningar, mörka ringar under ögonen, pigmentering, torr och tunn hy, förlust av kroppshår, muskel- och ledvärk, försämrat minne och förvirring, långsam Akillesreflex etc. Fler symtom finner du här

Läs mer om utmattade binjurar på stressteamet.se

Och hos HypothyroidMom

Diagram för att särskilja symtom vid brist på sköldkörtelhormon respektive brist på kortisol

Läs mer om sambandet sänkt metabolism och binjurar under Binjurarnas roll

Läs också 10 tips för starkare binjurar

Testa dina binjurar!
Ett salivtest som mäter kortisol och DHEA fyra gånger på ett dygn är ett mycket känsligt test, till skillnad från vårdens kortisoltest i blod som enbart mäter kortisolnivån vid ett tillfälle på dygnet (morgonen när kortisolet är som högst) och som dessutom enbart verkar fånga upp dem med mycket grav kortisolbrist (såsom Addisons sjukdom). Det finns dock ett betydligt billigare test, som du kan göra om du har tillgång till en blodtrycksmätare.

Gör så här: Mät blodtrycket i liggande ställning efter fem minuters vila. Mät sedan igen direkt när du ställer dig upp. Om trycket då är LÄGRE än när du låg ned, kan detta vara ett tecken på sviktande binjurar/kortisolbrist. Att blodtrycket sjunker vid stående (när det i stället borde höjas) kallas för en ortostatisk reaktion.

Läs om fler sätt att testa dina binjurar på Stop the thyroid madness

Se youtube-animationen: Why isn´t my thyroid medication working?

Informationen på denna sajt ska ses som ett komplement, men aldrig ersätta medicinsk expertis

© 2017 Hypotyreos.info

Logga in med dina uppgifter

Glömt dina uppgifter?