Salivkortisolprov

Flera studier visar att salivkortisoltest för status på binjurarna (över- eller underfunktion) fungerar minst lika bra och oftast bättre, än att mäta kortisolnivåerna i blod (plasma) eller urin. Att mäta kortisolnivåerna flera gånger per dygn för att få ett medelvärde är också bättre än att enbart mäta vid ett tillfälle, som exempelvis morgonkortisol i blod, vilket är förstahandsalternativ inom primärvården idag. Varken för höga eller för låga kortisolnivåer är bra för metabolismen och välmåendet. Det gäller även om nivåerna inte är så låga att det handlar om Addisons sjukdom, eller så höga att det rör sig om Cushings syndrom.

Tom Grape, psykiatriker och distriktsläkare i Norrtälje som suttit i Socialstyrelsens expertgrupp, uttalar följande om salivkortisoltest i en artikel om trötthet och utmattningssyndrom i Vårdguiden nr 1/2010 (sid 7):

”Det finns skilda uppfattningar om var gränsen för sjukdom går och vad vi läkare ska hjälpa till med. Men utmattningssyndrom är en sjukdom som påverkar både kropp och själ, och den kan mätas bland annat genom kortisolhalten i saliven.”

Se också studien: ”A clinical allostatic load index is associated with burnout symptoms and hypocortisolemic profiles in healthy workers”, där forskarna skriver om salivkortisolprov för att diagnostisera ”utbrändhet”. Intressant är också följande: ”Antidepressiva läkemedel används ibland mot utbrändhet men, påpekar forskarna, det kan vara helt fel väg att gå eftersom sådana läkemedel sänker redan låga kortisolnivåer ytterligare.”

Klicka på slutsatserna nedan så kommer du till respektive studie, alla publicerade i högt ansedda medicinska tidskrifter. Observera att dessa studier enbart är ett urval och några av de första som kom upp vid en sökning på PubMed, USA:s nationella medicinska bibliotek (år 2009).

”Salivary cortisol measurements worked as well as plasma measurements and better than urine glucocorticoid excretion. We concluded that bedtime salivary cortisol measurement is a practical and accurate screening test…”

”Morning salivary cortisol is as good as serum as screening test for patients with Addison’s disease and nighttime salivary cortisol is more adequate than serum in the screening of Cushing’s syndrome.”

”The measurement of cortisol in saliva is a simple, reproducible, and reliable test to evaluate the normal and disordered control of the hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) axis. There are a variety of simple methods to obtain saliva samples without stress, making this a robust test applicable to many different experimental and clinical situations…. It is expected that the use of the measurement of salivary cortisol will become routine in the evaluation of patients with disorders of the HPA axis.”

Läs mer om salivkortisolprov och testresultat:
Drmyhill.co.uk
Genova Diagnostics

Informationen på denna sajt ska ses som ett komplement, men aldrig ersätta medicinsk expertis

© 2024 Hypotyreos.info

Logga in med dina uppgifter

Glömt dina uppgifter?