Hjärt- och kärlsjukdomar

Att obehandlad hypotyreos ökar risken för hjärt- och kärlsjukdom, i första hand via ökad förekomst av åderförkalkning/åderförfettning, är vedertaget. Viktökning, minskad blodcirkulation samt ökad mängd av det ”onda” LDL-kolesterolet som ofta kommer med hypotyreos, anges som riskfaktorer. Ett högt blodtryck är inte heller ovanligt och likaså förhöjda värden av homocystein, också dessa riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom.

Läs om hur kardiovaskulära riskfaktorer hos kvinnor med subklinisk hypotyreos minskar genom behandling med sköldkörtelhormon i studien ”Effects of 18 months of L-T4 replacement in women with subclinical hypothyroidism” publicerad i den vetenskapliga tidskriften Clinical Endocrinologi i augusti 2009.

Hos kvinnorna i studien minskade blodtryck, kolesterol och homocystein och kärlen blev mer elastiska efter behandling med syntetiskt sköldkörtelhormon. Det innebär en betydligt minskad risk för att utveckla hjärt- och kärlsjukdomar.

Hos 1149 kvinnor, medelålder 69 år, som deltog i Rotterdamstudien kunde man se att subklinisk hypotyreos – definierad som ett TSH över 4,0 och T4 inom referens – var förenat med en ökad risk att drabbas av pulsåderförkalkning och hjärtinfarkt.

Dr Broda O Barnes som behandlade patienter med hypotyreos, oavsett om de hade avvikande TSH eller inte, rapporterade att av hans 1569 patienter som behandlades med naturligt sköldkörtelhormon, NDT, och som han följde i sammanlagt 8824 patientår, observerade han enbart fyra nya fall av hjärtinfarkt – en siffra som borde vara 72 stycken då man jämförde med en liknande grupp patienter.

Barnes observerade också att hos patienter med högt blodtryck som hade kliniska tecken på en sänkt ämnesomsättning, normaliserades blodtrycket i 80 procent av fallen när de fick behandling med NDT.

Dr Alan R Gaby rapporterar att även då behandling med sköldkörtelhormon kan öka antalet hjärtslag per minut, är inte takykardi en vanlig kontraindikation av denna behandling. Tvärtom är det för många patienter med takykardi, det vill säga över 100–110 slag per minut, så att behandling med NDT associeras med med en sänkning av pulsen med 20–30 slag per minut.

Det forskas på sköldkörtelhormonliknande läkemedelssubstanser, som t ex eprotirome, som visat sig ha en klar kolesterolsänkande effekt.

 

Informationen på denna sajt ska ses som ett komplement, men aldrig ersätta medicinsk expertis

© 2024 Hypotyreos.info

Logga in med dina uppgifter

Glömt dina uppgifter?