Viktigt om järn

För korrekt järnstatus bör man titta på värdena S-Ferritin (den mest användbara markören för att bestämma kroppens järnförråd), S-Järn (kan också heta S-Fe), S-Transferrin (TIBC), transferrinreceptornivån (S-TfR) och transferrinmättnad (S-Järn delat med TIBC x 100). Observera att S-Ferritin inte är detsamma som S-Fe. Fe i S-Fe står för Ferrum, dvs järn, och är alltså detsamma som S-Järn. S står för serum. Ibland görs mätningar i plasma (P). Referensintervaller för plasma och serum är desamma.

Först utnyttjas kroppens järnförråd i lever och mjälte, vilket innebär att ferritinnivåerna (ett järnbindande protein) minskar. När förråden är tömda uppstår järnbrist i cellerna – mängden transferrin (också ett järnbindande protein) och transferrinreceptorer ökar. Det i sin tur påverkar transferrinmättnaden, S-Järn sjunker och så småningom minskar hemoglobinnivåerna i blodet (Hb) och anemi utvecklas.

Järnförråden kan alltså vara helt tömda innan det blir en säkert märkbar sänkning av Hb. Eftersom järn medverkar i många viktiga energiprocesser i kroppen är det viktigt att förråden är påfyllda. Observera att infektioner och inflammatoriska sjukdomar kan ge lågt S-järn utan att järnbrist föreligger, vilket innebär en begränsning för att använda S-järn som markör för järnbrist.

Tvärtemot kan S-Ferritin öka vid t ex akuta infektioner, feber, kroniska inflammationer och leverskada. Detta kan leda till svårigheter att värdera S-Ferritin vid samtidig inflammation. Då kan transferrin, transferrinreceptornivå och transferrinmättnad vara av betydelse.

S-Ferritin upp över 60 mcg/L men gärna upp mot 100 (dock ej över 200), rekommenderas. S-Ferritin under 30 mcg/L är enligt Järnkliniken liktydigt med absolut järnbrist.

Observera att behandlingseffekten kan påverkas om läkemedel med sköldkörtelhormon tas samtidigt med järntillskott eller järnrik mat. Det bör gå minst två timmar mellan intag av järn och Levaxin.

Läs mer om sambandet ferritin och hypotyreosStopthethyroidmadness

Läs mer om järnbrist på Netdoktor

Informationen på denna sajt ska ses som ett komplement, men aldrig ersätta medicinsk expertis

© 2024 Hypotyreos.info

Logga in med dina uppgifter

Glömt dina uppgifter?