Artikel i Alternative Medicine Review

Abstract för ”Sub-laboratory Hypothyroidism and the Empirical use of Armour Thyroid” (fritt översatt från engelska):

Bevis som presenteras gör gällande att många människor lider av hypotyreos som inte upptäcks av dagens blodprov, och patientfall stöder det empiriska användandet av Armour Thyroid/NDT.

Kliniska bedömningar kan identifiera individer med ”sublaboratorisk” hypotyreos, som troligtvis kan ha nytta av behandling med sköldkörtelhormon. I en signifikant proportion av patientfall har behandling med sköldkörtelhormon resulterat i betydande förbättring av kroniska symtom, symtom som inte har svarat på diverse andra konventionella och alternativa behandlingar.

I vissa fall har naturligt sköldkörtelhormon/NDT gett bättre kliniska resultat än syntetiskt sköldkörtelhormon/T4.

Forskning som stöder existensen av ”sublaboratorisk” hypotyreos gås igenom i denna review, och författarens kliniska diagnostik och behandling av tillståndet beskrivs.

Av MD Alan R Gaby, publicerad i Alternative Medicine Review 2004;9(2):157-179

Läs den mycket intressanta artikeln i sin helhet

Informationen på denna sajt ska ses som ett komplement, men aldrig ersätta medicinsk expertis

© 2024 Hypotyreos.info

Logga in med dina uppgifter

Glömt dina uppgifter?