Jod och kaliumjodid

År 1829 upptäckte Dr Jean Lugol i Frankrike att jods löslighet i vatten ökade med tillsats av kaliumjodid. Han började använda lösningen för behandling av infektioner, med stor framgång. I dag använder bland andra dr Mark Starr denna Lugols lösning vid behandling av hypotyreos, tillsammans med läkemedel med sköldkörtelhormon. Enligt dr Starr kan hans patienter minska dosen sköldkörtelhormon när de samtidigt intar Lugols. Han använder också Lugols som behandling vid obalans i binjurar/HPA-axel, i stället för kortison som inte ska användas under längre tid. Hur jod kan stärka binjurar/HPA-axel, är dock ett frågetecken.

Lugols består av 5 procent jod, 10 procent kaliumjodid och 85 procent vatten och kan enligt förespråkarna intas livet ut. Doserna som författarna vi refererar till rekommenderar är terapeutiska doser och betydligt högre än RDI, och inte något som rekommenderas av etablissemanget.

Två former av jod
Eftersom olika delar av kroppen tillgodogör sig av olika former av jod, finns det fördelar med tillskott av både jod och kaliumjodid. Detta enligt bland andra Dr David Brownstein som skrivit boken “Iodine – Why you need it, why you can´t live without it” och Dr David M Derry, författare till “Breast Cancer and Iodine”. Till exempel så är bröstvävnad och prostatan i behov av jod, medan sköldkörteln och huden behöver kaliumjodid. Andra organ så som njurar, lever, magtarmkanalen och spottkörtlar kan använda båda formerna.

För att förhindra uppkomsten av hypotyreos tillsätts sedan 1920-talet kaliumjodid till bordssalt. Forskning i USA visar att jodhalten hos människor trots detta sjunkit dramatiskt de senaste 30 åren. En av förklaringarna kan vara att salt som används i snabbmat inte innehåller jod (kaliumjodid). Det gör inte heller delikatessalter.

RDI
Dr Guy Abraham, en av världens ledande forskare på jod/kaliumjodid, menar att ett dagligt intag för att försörja hela kvinnokroppen är minst 13 mg per dag. Enligt honom behöver sköldkörteln 6 mg, brösten 5 mg och övriga kroppen 2 mg. Dessa 2 mg är ändå långt över rekommenderad dagligt intag, RDI, vilket ligger på 150 mikrogram per dag.

Enligt boken ”Näringslära för högskolan” är intag på över 1 mg jod per dygn inte att rekommendera, då det sägs kunna öka risken för störningar i sköldkörtelhormonproduktionen (struma eller överproduktion). Höga doser Lugols används som preoperativt läkemedel vid hypertyreos (5-10 droppar eller mer 3 ggr per dygn i 7-10 dgr), just för att sköldkörtelhormonproduktionen ska avstanna, en effekt som släpper efter cirka tio dagar vartefter en snabbt ökande frisättning av sköldkörtelhormon verkar ske. (Källa ”Tyroideasjukdomar hos vuxna” av Törring, Nyström m fl). Enligt professor Göran Petersson vid Chalmers är höga doser kaliumjodid harmlöst, medan hans åsikt om höga doser jod är att det är hälsomässigt tveksamt pga dess reaktiva och oxiderande effekt. Kanske har det faktum att Lugols lösning är jod kombinerat med kaliumjodid, betydelse.

TSH höjs
Med tillskott av jod/kaliumjodid kan TSH-värdet komma att höjas initialt. Detta är normalt och förväntat och förklaras enligt Brownstein och Derry med att TSH också har funktionen att hjälpa kroppen producera jodtransportceller (sodium-iodide-symporter, NIS). När man tillför kroppen tillskott av jod/kaliumjodid ökar jodtransportbehovet, vilket leder till en ökad TSH-produktion. Enligt författarna är det inte ovanligt att TSH stiger med 5-30 mlE/l, innan det inom sex månader återgår till det normala.

Hälsofördelar
Tillskott av jod/kaliumjodid ska förutom att förhindra hypotyreos också kunna förhindra fibrocystiska bröst och minska risken för bland annat bröstcancer, prostatacancer, cystor på äggstockarna (PCOS) och lipoperoxidation – en kemisk reaktion som skadar lipiderna på cellmembranet och mitokondrierna vilket kan leda till cancer och autoimmuna sjukdomar.

Avgiftning
Jod sägs vara en effektiv avgiftare för toxiska halogener, ämnen vi möter dagligen med namn som brom, fluor och klor, vilka kan påverka kroppen negativt. Det gör att man kan uppleva mer eller mindre kraftiga avgiftningssymptom i början av jod/jodkaliumbehandlingen.

Dosering
Enligt Dr Brownstein och Dr Starr är 6 mg per dag en lämplig startdos. Det motsvarar en droppe Lugols 5% lösning. Börja med en droppe i ett halvt glas vatten. Om man upplever avgiftningssymtom som huvudvärk, trötthet, feber, diarré, hjärndimma, muskelvärk och illamående: sänk dosen till ½ droppe (slå ut hälften av innehållet i glaset). Man kan också ta dosen varannan dag. Ett annat sätt att tillföra jod/kaliumjodid är att droppa en droppe på huden och låta joden tränga in den vägen.

Öka dosen med en droppe per vecka, upp till fyra droppar, som är en ”normaldos” för vuxna. Man kan räkna 6,25 mg kaliumjodid och 3 mg jod per droppe. Fyra droppar blir då 25 mg kaliumjodid och 12 mg jod. Gravida bör vara försiktiga. Se närmare angivelser i Dr Brownsteins bok.

Hashimotos och Graves
Enligt David Brownsteins bok är det lämpligt att behandla patienter med antikroppar mot sköldkörteln (autoimmun hypotyreos) med jod. Dr Mark Starr har dock upplevt att patienter med Hashimotos har svårt att tåla jod. Enligt ”Tyroideasjukdomar hos vuxna” kan stora jodmängder utlösa eller förvärra latent Graves hypertyreos. Samma oro gäller vid Hashimotos, hos vilka man sett att den mekanism som ska se till hormonproduktionen normaliseras vid högt jodintag, inte alltid inträder vilket kan leda till en bestående hämning med risk för hypotyreos. I asiatiska länder med långa kustremsor som till exempel Japan har man en högre andel sköldkörtelsjukdomar än vad vi har i väst, vilket brukar sammankopplas med deras extremt höga jodintag. Å andra sidan har de lägre förekomst av exempelvis cancer.

Jodmättnadstestet
För att veta om kroppen är mättad på jod/kaliumjodid nämns ett jodmättnadstest. Nämligen att låta en droppe Lugols lösning smetas ut och torka på underarmen. Målet är att fläcken fortfarande ska anas efter 24 timmar. Då har kroppen god tillgång på jod.

Källor:
“Iodine – Why you need it, why you can´t live without it” av Dr David Brownstein
“Breast Cancer and Iodine” av Dr David M Derry
”Tyreoideasjukdomar hos vuxna” av Törring, Nyström m fl (Nycomed 2007)

Läs mer om jod:
Iodine Research
Breast Cancer Choices
Iodine publications
Iodine Remedies: Secrets From The Sea
Extrathyroidal Benefits of Iodine

Informationen på denna sajt ska ses som ett komplement, men aldrig ersätta medicinsk expertis

© 2024 Hypotyreos.info

Logga in med dina uppgifter

Glömt dina uppgifter?