Vanliga scenarion

Patienten frågar Läkaren svarar Redaktörens kommentar
Jag är så trött på att vara trött. Det är en naturlig del av åldrandet som vi alla upplever. Är du säker på att du inte är deprimerad? Jag tror jag skriver ut litet SSRI/lugnande/sömntabletter för säkerhets skull. Trötthet är visserligen ett mycket allmänt och ospecifikt symtom, men om det är ihållande under många år så bör läkaren göra en komplett symtomgenomgång. Inte avfärda det som inbillning eller symtommaskera med annan medicin.
Jag känner inte igen mig själv. Ja, denna stress, den påverkar oss alla på olika sätt. Om du bara bokar in litet kvalitetstid då du få rå om dig själv skall du se att tankarna klarnar.

Alternativt:

Är du säker på att du inte är deprimerad? Jag tror jag skriver ut litet SSRI/lugnande/sömntabletter för säkerhets skull.

Overklighetskänslor kan visserligen bero på extrem stress, men inte ihållande under lång tid. Läkaren bör göra en komplett symtomgenomgång. Inte avfärda det som inbillning eller symtommaskera med annan medicin.
…men jag känner mig ju sjuk och har dessa besvär (vanligen lång lista). Det finns ingenting i dina blodprover som visar på sköldkörtelsjukdom. Att se ett symtom var för sig ger ingen tydlig bild, men 30 symtom som är långvariga ger vanligen en mycket tydlig bild. Att blodprov inte visar något behöver inte utesluta sjukdom. Särskilt inte med den symtombilden.
Jag sover mycket dåligt. Är du säker på att du inte är deprimerad? Jag tror jag skriver ut litet SSRI/lugnande/sömntabletter för säkerhets skull. Dålig sömn är i sig en viktig sjukdomsmarkör. Dålig sömn under lång tid leder till allmän sjuklighet. Det vet alla läkare. Att inte ta det på allvar och utreda är tjänstefel. Likaså symtommedicinering som inte löser det underliggande problemet.
Jag är svullen i kroppen och torr i huden. Du behöver nog bara äta bättre/röra på dig mer/torrborsta huden. Ett slentrianråd som handlar om okunskap, ointresse och tidsbrist hos läkaren. Myxödem är mycket karaktäristiskt till sitt utseende. Har du sett tio fall känner du igen alla. Detta är okunskap hos läkarkåren.
Jag har gått upp 22 kg på 5 månader. Det är vanligt att man äter mer än man tror. Kost och motion är lösningen. Om patienten inte har ändrat någonting i sina kost- och motionsvanor, alternativt ökat sin motion, så bör detta uppmärksammas av vilken läkare som helst. Hormonell obalans bör starkt misstänkas och utredas beroende på risk för diabetes typ 2 och hjärt-/kärlproblematik.
Jag har ätit Levaxin i 8 år men har ändå kvar alla symtom, kan det vara medicinen? Det kan inte vara fel på medicinen (ingen motivering och total oförståelse).

Alternativt:

Jag äter den själv och allt har blivit bra (sagt av läkare med uppenbart myxödem i ansikte och kropp).

Märkligt nog är Levaxin det enda behandlingsalternativet vi har i Sverige. Därför ifrågasätts heller inte eventuella läkemedelsbiverkningar eller bristande verkan. Trots att det rapporteras in biverkningar ibland. Självklart skall symtomlindring väga tyngre än blodvärden. Vad är annars poängen med medicinering?
Finns det ingen annan medicin än Levaxin? Nej, det är kroppens egen substans. Den kan inte ersättas på annat sätt. Jo. Den aktiva formen av sköldkörtelhormon, T3, finns i formen av Liotyronin, det finns kombinationsmediciner (T4+T3) utomlands och på licens icke-syntetiskt grishormonpreparat (Armour thyroid, Nature-Throid, Westthroid, Thyroid by ERFA m.fl.).
Jag upplever att jag mår sämre av Levaxin än jag gjorde innan? Det är bara en fråga om dosering. Annars beror det på något annat. Självklart är det lika vanligt att människor inte tål Levaxin som det är för andra mediciner. Skillnaden är att det officiellt enbart finns ett rekommenderat behandlingsalternativ. Därför trycks dessa patientsynpunkter ibland tillbaka. Som patient skall du därför stå på dig om du verkligen inte mår bra av Levaxin och dessutom göra en biverkningsrapportering.

I övrigt är det mycket märkligt att någon läkare konstaterar att patientens symtom beror på någonting annat men lämnar det därhän? Är det någonting annat så lär det ju också finnas en annan förklaring, men den söks och ges inte.

Behöver vi inte kolla mina binjurar först? I bipacksedeln för Levaxin så står det att eventuellt nedsatt funktion hos binjurar eller i hypofysen måste behandlas först. Allt kommer att lösa sig med tiden. Det kan ta lång tid innan du är helt återställd. Sjukdomen Addison, som innebär kroniskt icke-fungerande binjurar, är ett  akut tillstånd och det enda underfunktionstillstånd som accepteras inom vården. Om du p.g.a. lång tids obehandlad hypotyreos har fått sekundärt svaga binjurar/HPA-axel är det en till stora delar okänd/icke erkänd diagnos. Därför tillbakavisas både problem och ev. lågdosbehandling med kortison, som i många fall av långvarig sjukdom är nödvändig.
Jag tappar mängder av hår trots att jag äter Levaxin? Vad är fel? Det är troligen bara en dosfråga. Ge det tid. Kan förstås vara ett utslag av otålighet hos patienten, men likväl att Levaxin kanske inte är rätt medicin. Detta skall erkännas av behandlande läkare.
Jag har hört att vissa inte konverterar T4 till T3. Kan jag få pröva Liotyronin (T3) ihop med mitt Levaxin? Det är livsfarligt.

 

 

 

Alternativt:

Det känner jag inte till.

Alternativt:

Det är onödigt. Kroppen konverterar det den behöver.

 

 

 

 

 

 

Alternativt:

Då måste jag remittera dig till endokrin.

 

Alternativt:

Det är ett licenspreparat.

Eftersom T3 är en lika naturlig form av sköldkörtelhormon som T4, så är den ingalunda farlig. Som med all medicinering så är det också en fråga om dosering.

 

Det är vanligt, märkligt nog. Även bland specialister.

 

Om sköldkörteln de facto inte klarar av att producera tillräckligt med lagringshormonet T4, då är det inte helt osannolikt att den inte klarar konverteringen till T3 problemfritt heller. I synnerhet när många har kvar ihållande symtom. En dansk studie visade nyligen (2009) att en kombinationsmedicinering är att föredra.

 

Finns kunskaperna på allmänläkarnivå så behövs ingen remiss till endokrin. Att kunskaperna inte finns inom primärvården är ett stort problem eftersom patienterna oftast är hänvisade dit.

 

Nej, det skrivs ut lika enkelt som Levaxin.

Men jag mår ju bättre på grishormon än på Levaxin? Det är inte stabilt.

 

 

 

Alternativt:

Man kan få hjärnhinneinflammation, herpes, gulsot, galnakosjukan etc.

Alternativt:

Jag vet inte vad det är.

Alternativt:

Det är antikt. Vi slutade med det för länge sedan. Det finns mycket bättre preparat nu.

 

 

 

 

Alternativt:

Det bestämmer jag och inte du.

 

Alternativt:

Ändlös mängd av grundlösa/okunniga/oempatiska påståenden.

Det är inte sant. Av världens syntetiska Levaxin-kopior så har betydligt fler preparat både frivilligt och via granskande myndigheter återkallats än vad som skett för icke-syntetiska preparat.

 

Nej, det finns inga belägg för att någon skulle kunna få dessa sjukdomar av grishormonpreparat. Det är också anledningen till att Läkemedelsverket godkänner dem.

 

Det må vara en gammal typ av preparat, men just därför väl beprövat. I sin nuvarande form har grishormon funnits i minst 70 år och gjort patienter symtomfria. Preparaten finns fortfarande idag, men läkarutbildningen informerar inte om dem.

 

Eeeh, ja, och varför lyssnar inte läkaren på patienten? Den typen av powertrip känns väl antik om något?

 

Listan kan göras lång kring läkares uttalanden om grishormon, men ytterst handlar det förstås om ett samarbete mellan patient och läkare. Det kräver ödmjukhet och lyhördhet från båda parter.

Informationen på denna sajt ska ses som ett komplement, men aldrig ersätta medicinsk expertis

© 2024 Hypotyreos.info

Logga in med dina uppgifter

Glömt dina uppgifter?