Tar du Levaxin men har fortfarande symtom?

Då är du inte ensam. Dina kvarvarande symtom kan bero på:

– Fel Levaxindos. Den kan vara för hög eller (oftast) för låg. Med en högre Levaxindos sjunker TSH-värdet, och ett lågt TSH är ett måste för att många ska må bra. Med lågt TSH menas 0,4 mlE/L och någon/några tiondelar uppåt. Många som medicinerar idag ligger dock över 1,0 – vilket inte är optimalt för alla. Att ett lågt TSH på nedåt 0,4 INTE är en riskfaktor för varken hjärtkärlssjukdom, hjärtflimmer eller benskörhet/frakturer, vilket många läkare felaktigt hävdat, är nyligen visat i en stor skotsk studie med 16 426 patienter. Läs om studien på PubMed, eller en artikel om samma studie på ScienceDaily.

– Du kan behöva tillägg av Liothyronin som är T3 i syntetisk form, det vill säga den aktiva formen av sköldkörtelhormon. Läs mer. En svensk pilotstudie från 2010 visar att omvandlat T3 från Levaxin (Levaxin består av T4 och det förutsätts sedan att T4 ska omvandlas till det aktiva T3 i kroppen) inte passerar blodhjärnbarriären. Detta skulle kunna vara en förklaring till varför vissa inte klarar sig på enbart Levaxin. Läs mer om pilotstudien här.

– Obalans i binjurar/HPA-axel. Sköldkörtelhormon är beroende av tillräckliga mängder kortisol för att fungera optimalt. Dr Mark Starr i USA behandlar obalans i binjurar/HPA-axel med Lugols jod-jodkaliumlösning (rekommenderas inte till individer med autoimmun hypotyreos enligt dr Mark Starr) och dr Karin Munsterhjelm i Finland behandlar dessa patienter med låg dos av hydrokortison under en period (rekommenderas inte för dem som har anlag för parasiterande jästsvamp/Candida). Det finns även andra sätt att stötta sina binjurar/HPA-axel på. Salivprov, insamlat vid fyra tillfällen under ett dygn, upptäcker om du lider av mild kortisolbrist (vilket kortisolprov i blod eller urin ofta inte gör) ELLER har för höga kortisolvärden, vilket också det stör metabolismen. Läs mer om kortisolbrist

– Du kan vara i behov av NDT (natural desiccated thyroid) som är naturligt sköldkörtelhormon och det läkemedel som var standardmedicinen under 80 år innan Levaxin tog över marknaden. NDT innehåller alla de ämnen som en mänsklig sköldkörtel producerar, alltså inte enbart T4 (Levaxin) och T3 (Liothyronin). Läs mer

20 år på Levaxin med 70 kvarstående symtom – läs om Gunnels första månader på NDT!

– Det är inte ovanligt att lida av överkänslighet mot olika tungmetaller och/eller födoämnen, utan att man vet om det. Kroppen och immunsystemet är givetvis väl medveten om överkänsligheten, vilket kan ställa till med diverse inre reaktioner med påföljande obalanser. Om ovanstående behandlingsmodell inte ger förväntat resultat kan överkänslighet mot vissa ämnen vara problemet, vilka då bör avlägsnas/uteslutas. Ett Melisatest kan visa hur ditt immunförsvar beter sig vid kontakt med olika tungmetaller (där kvicksilver/amalgam visat sig vara en bov hos många), och är betydligt känsligare än ett hudtest. En näringsterapeut kan hjälpa dig med vilka födoämnen just ditt immunsystem reagerar på. Parasiterande form av jästsvamp/Candida verkar också kunna ställa till det för behandlingen.

Läs mer om orsaker till att behandlingen inte fungerar på Stop the thyroid madness

Se youtube-animationen: Why isn´t my thyroid medication working?

Läs också om Önskat behandlingssätt vid hypotyreos

Informationen på denna sajt ska ses som ett komplement, men aldrig ersätta medicinsk expertis

© 2024 Hypotyreos.info

Logga in med dina uppgifter

Glömt dina uppgifter?