Hypoglykemi – lågt blodsocker

Det finns ett samband mellan en sänkt metabolism och hypoglykemi, det vill säga extremt lågt blodsocker med symtom som: blekhet, darrningar, svettningar, svaghetskänsla, hjärtklappning, hunger, oro, koncentrationssvårigheter, irritation, trötthet, synstörningar, nedsatt närvarokänsla och kramper – symtom som påminner mycket om symtomen vid sviktande binjurar/HPA-axel.

Överläkare och endokrinologen Christian Berne skriver i Dagens Medicin att: ”hypotyreos, och även så kallad subklinisk hypotyreos, ökar hypoglykemirisken” samt att ”hypoglykemi underlättar tidig diagnostik av hypotyreos vid diabetes” (och hypoglykemi torde därmed vara en markör för hypotyreos även hos dem utan diabetes).

Han skriver vidare att han ”rekommenderar frikostig TSH-kontroll när oklar ökning av hypoglykemier förekommer, eftersom det är ett för patienten obehagligt och potentiellt livshotande tillstånd. Substitution (behandling) med tyroxin (T4, såsom Levaxin) normaliserar tillståndet”.

Christian Berne är vidare av åsikten att man ska behandla subklinisk hypotyreos då det stabiliserar det låga blodsockret samt att ”den normalisering av lipidmönstret (lägre LDL-kolesterol) som följer av tyroxinsubstitution kan ha en ännu obevisad men möjligen gynnsam effekt på risken för hjärt-kärlsjukdom”.

Broda o Barnes med flera läkare har rapporterat att symtomen av hypoglykemi – tillsammans med övriga symtom vid hypotyreos, och det oavsett om den syns i dagens blodprov eller ej – ofta förbättras vid behandling med sköldkörtelhormon.

Läs mer i Dagens Medicin (tyvärr är Bernes artikel numera borttagen)
Läs mer om Hypoglykemi

Informationen på denna sajt ska ses som ett komplement, men aldrig ersätta medicinsk expertis

© 2024 Hypotyreos.info

Logga in med dina uppgifter

Glömt dina uppgifter?