Symtom

Eftersom hypotyreos påverkar varje cell i hela kroppen kan tillståndet ge väldigt många och olika symtom. Det är vanligt att patienter besöker flera olika läkare för sina olika symtom – exempelvis öronläkaren för sin hörselnedsättning, smärtläkaren för sin kroniska värk, husläkaren för tröttheten och de ständiga infektionerna – men där ingen ser helheten eller orsaken till problemen.

Typiska symtom vid hypotyreos är en kropp som går på lågvarv med låg kroppstemperatur (hypotermi), frusenhet, kroniskt trötthet, utmattning, sömnstörningar (ofta dålig kvalitet på sömnen/kan sova hur mycket som helst utan att bli piggare), viktuppgång/svårt att tappa i vikt, aptitlöshet, muskel- och ledvärk, stelhet, svaghet, mjölksyra- och kramptendens i muskulaturen, ångest, oro, nedstämdhet, irritabilitet, depression, desorientering, paranoida symtom, koncentrationssvårigheter, försämrat minne, yrsel, huvudvärk, migrän, stickningar och domningar (så kallat parestesier), perifer nervkompression (till exempel karpaltunnelsyndrom), torrt hår och håravfall, sköra naglar, torr, sval och blek hud, klåda, glesa ögonbryn lateralt (den yttre halvan = ett symtom som är specifikt för hypotyreos), torra och svullna slemhinnor, ständig halsirritation, mörkare och hesare röstläge, försämrat immunförsvar, allergier, astma, hörselnedsättning, tinnitus, nedsatt smaksinne, försämrad koordination (ataxi), gallstensbildning, alkoholintolerans, menstruationsstörningar, nedsatt sexlust, infertilitet, förhöjt LDL-kolesterol, förhöjda leverenzymer (ALAT och ASAT), svimningskänslor, blodtrycksförändringar (för lågt eller för högt), åderförfettning/åderförkalkning, låg puls/bradykardi (mindre än 50 slag per minut) eller hög puls, försämrad blodcirkulation (kalla händer och fötter), långsam tarmpassage/förstoppning, orolig mage, långsamma senreflexer, dyspné/andnöd, ökad blödningsbenägenhet/blåmärken, lågt blodsocker/hypoglykemi (då blodets sockerhalt är lägre än ungefär 2–3,5 mmol/l), förstorad tunga, dysfagi (ät- och sväljproblematik) och svullnader, så kallat myxödem, särskilt runt ögonen, på överarmarna och handryggen (myxödem = symtom som är specifikt för hypotyreos). Obehandlad hypotyreos kan bland annat leda till hjärt- och kärlsjukdom, den vanligaste dödsorsaken i Sverige.

En vanlig föreställning är att de som lider av en låg ämnesomsättning är överviktiga, eller åtminstone har gått upp i vikt sedan ämnesomsättningen började svikta. Så kan det vara, men det är absolut inget måste. Eftersom hela kroppen påverkas av den sänkta ämnesomsättningen är det troligt att det hos en del individer även leder till minskad produktion av sådana hormoner som normalt gör så att vi lägger på oss vikt. Generna spelar givetvis också in för vikten samt det faktum att man med en lägre ämnesomsättning oftast inte är lika hungrig.

Två vanliga orsaker till en sänkt ämnesomsättning är brist på sköldkörtelhormon respektive mild kortisolbrist, det vill säga obalans i binjurar/HPA-axel. Genom att titta på symtomen menar bland andra Dr Bruce Rind att man se om det i första hand är sköldkörteln eller binjurar/HPA-axel som är problemet, eller om det är båda. Ingen har alla symtom i diagrammet nedan, men ju allvarligare problemet är ju fler symtom uppstår oftast.

Diagram för att särskilja symtom vid brist på sköldkörtelhormon respektive brist på kortisol

Läs mer ingående om symtomen vid hypotyreos hos:
Dr Rind
Stop the thyroid madness

Hypotyreosnyckeln – följ dina symtom inför och under behandling (klicka här). Att skriva ut och fylla i för egen hand och tillsammans med, eller åtminstone visa för din läkare. (Skicka ett mejl till hypotyreos.info@gmail.com om du hellre önskar ha filen som Exceldokument att fylla i på datorn.)

Informationen på denna sajt ska ses som ett komplement, men aldrig ersätta medicinsk expertis

© 2024 Hypotyreos.info

Logga in med dina uppgifter

Glömt dina uppgifter?