Forskare ifrågasätter TSH som golden standard

Forskare som undersökt 1 994 hypotyreospatienter som medicierar med Levaxin och jämfört dessa med friska kontroller har funnit att hypotyreospatienternas T3-värden i blod är lägre än hos kontrollerna. Detta trots att hypotyreospatienternas T4-värden är högre än kontrollernas och att deras TSH-värden anses ”friska”. Forskarna menar att hypotyreospatienterna kan behöva tillägg av T3 i sin medicinering för att öka T3-nivåerna, och ifrågasätter samtidigt TSH-värdet som golden standard.

Läs den vetenskapliga artikeln från januari 2013 här

Informationen på denna sajt ska ses som ett komplement, men aldrig ersätta medicinsk expertis

© 2023 Hypotyreos.info

Logga in med dina uppgifter

Glömt dina uppgifter?