Har du fått avslag på din licensansökan? Överklaga inom tre veckor!


Överklagan av licensansökan:
Ansökan om licens sker via läkaren till apoteket. Det är apoteket som behöver en licens för att få sälja läkemedlet. Det är därför som också apoteket skall skicka in överklagan till Läkemedelsverket (LMV).

Enligt förvaltningslagen har en enskild och dennes läkare tre veckor på sig att överklaga ett beslut om avslag på licensansökan. De tre veckorna räknas från det datum då beslutet delgivits denne, det vill säga den dag då beslutet faktiskt mottagits av apoteket. Överklagan, som din läkare lämnar till apoteket, ska alltså vara inne hos LMV inom tre veckor från att beslutet mottagits.

Överklagan ska skickas till LMV, men prövas av förvaltningsdomstol. LMV vidarebefordrar därför överklagan till Förvaltningsrätten, vilket alltså inte apoteket behöver göra.

LMV kan också välja att ompröva sitt eget beslut, istället för att direkt skicka ärendet vidare till Förvaltningsrätten. Om LMV finner att det inte kan ändra sitt tidigare beslut, skickas ärendet vidare till Förvaltningsrätten i detta skede. 

/Berättat av Sara Westberg, rättsenheten på LMV

Från Förvaltningsdomstolen har vi fått veta att det inte kostar något att få ärendet prövat i Förvaltningsrätten. Det är lite olika hur lång tid det tar, men ärendena tas i den ordning de kommer in. Förra året hade de 54 läkemedelsmål, varav den största delen var licensmål.

Så här gör du för att överklaga en licensansökan:
1.
Be din läkare skriva en överklagan.
2. Du eller din läkare (oftast läkaren som lämnat en ny medicinsk motivering till varför licens krävs) överlämnar överklagan till apoteket som mottagit avslaget.
3. Du uppmanar apoteket att direkt skicka överklagan vidare till LMV, så att inte de tre veckorna överskrids.
4. Om du inte hört något från apoteket efter sex månader bör du kontakta apoteket och fråga om de fått svar.
5. Eller kontakta Förvaltningsrätten och fråga var ärendet befinner sig.

Informationen på denna sajt ska ses som ett komplement, men aldrig ersätta medicinsk expertis

© 2024 Hypotyreos.info

Logga in med dina uppgifter

Glömt dina uppgifter?