Kan du tänka dig att hjälpa andra genom att berätta din historia i media?

Efterfrågan på intervjupersoner med hypotyreosproblematik växer, och vi bygger nu – för att snabbt kunna bistå de journalister som kontaktar oss – upp en bank med intervjupersoner i olika åldrar, med otillfredsställande Levaxinbehandling som gemensam nämnare.

Du som intervjuas ska vara en av alla dem som inte blivit friska på enbart Levaxin, utan behöver tillägg av Liothyronin eller byte till NDT för att återfå hälsan. Det får också gärna ha varit kämpigt för dig att få en hypotyreosdiagnos (men detta är inget måste). Hör av dig med två tre rader och bekräfta hur detta stämmer in på dig. Vi behöver också veta namn, ålder, var du bor samt få din mejladress och telefonnummer.

Mejla detta både till hypotyreosforeningen@gmail.com och info@skoldkortelforeningen.se

OBS. Att du finns med i vår bank betyder INTE att du måste ställa upp på att bli intervjuad i vilken tidning som helst, bara att du kan tänka dig att gå ut offentligt med din historia.

Stort tack för ditt bidrag i kampen om bättre vård för sköldkörtelsjuka!

Informationen på denna sajt ska ses som ett komplement, men aldrig ersätta medicinsk expertis

© 2024 Hypotyreos.info

Logga in med dina uppgifter

Glömt dina uppgifter?