Läkemedelsverket vägrar möte med Hypo2- och Sköldkörtelföreningen

Vår mejlkonversation angående ett möte, med Läkemedelsverket:

 

Dnr 585:2011/519322
Hörby/Stockholm 2012-01-18

Bästa Sarah Sandin,

Med hänsyn till er arbetsbelastning ber vi er åter att se över era möjligheter att samordna ett möte med oss i Hypo2-föreningen och Sköldkörtelföreningen.

För vårt fortsatta arbete att nå alternativ till behandling med levotyroxin, som är den enda behandlingsmöjligheten i Sverige idag och allt för många patienter upplever att de inte blir friska av, är det av yttersta vikt att vi får möta och skapa en dialog med den myndighet vilka är beslutsfattare i detta ärende.

Vi hänvisar till Förvaltningslagen 4 § och 5 § och hoppas att ni ändå har tid att träffa oss.

Vänliga hälsningar
Ewa Berthagen, Hypo2-föreningen    
Nina Oksa, Sköldkörtelföreningen        

Stockholm 2012-02-06

Bästa Ewa Berthagen och Nina Oksa

Ni är inte part i en licensansökan och därför kommer Läkemedelsverket inte att boka in ett möte med Er. Det är apoteket som ansöker om licens för icke godkänt läkemedel och apoteket som har rätt att överklaga Läkemedelverkets beslut. Riktigheten i ett licensbeslut prövas efter överklagande av domstol.

Eventuella frågor skickar ni enklast per mail till registrator@mpa.se. Svar lämnas i enligt 4 § förvaltningslagen (1986:223) i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, ert behov av hjälp och Läkemedelsverkets verksamhet.

På Läkemedelverkets vägnar
Sarah Sandin                                               
Gruppchef licenser
Leg Receptarie
Kliniska prövningar och licenser

 

Läs också senaste nytt i kampanjen mot Läkemedelsverket

Informationen på denna sajt ska ses som ett komplement, men aldrig ersätta medicinsk expertis

© 2024 Hypotyreos.info

Logga in med dina uppgifter

Glömt dina uppgifter?