”Det trötta folket” – ny bok av ”hypo2”-läkaren Helena Rooth Svensson

Titel: Det trötta folket – sköldkörtelns och mitokondriernas betydelse för vår hälsa, ett evolutionsmedicinskt perspektiv
Författare: Dr Helena Rooth Svensson

Kan man vara drabbad av låg ämnesomsättning fastän blodprover är normala? I denna bok berättar författaren om sina erfarenheter av behandling av patienter med misstänkt låg ämnesomsättning trots normala blodvärden för TSH och T4.

Vi får följa sköldkörtelhormonernas väg från produktionen i sköldkörteln till cellen. Vi får även belyst deras betydelse för våra livsprocesser från fosterutvecklingen till reproduktionsåldern. I boken beskrivs även mitokondrierna, cellens kraftverk och samverkan med sköldkörtelhormonet T3, dess betydelse för våra kroppsfunktioner och vår hälsa, samt de senaste rönen om mitokondriernas betydelse för utveckling av diabetes och sk Metabola syndromet. Vi kan läsa om Mitokondriell medicin, ämnet som ser helheten i patientens symtombeskrivning vilket står i kontrast till dagens specialiserade och organfokuserade inriktning.
Författaren skriver om sin teori, ”endogen hyperoxi”, hur den förklarar bildningen av de fria skadliga syreradikalerna, hur de skadar cellerna och hur de orsakar våra åldersrelaterade sjukdomar. Intressanta fallbeskrivningar avslutar boken.

Boken är skriven för läkare men författarens ambition har varit att skriva den så att även patienter med intresse för ämnet kan ta del av nyvunna kunskaper.

Boken kostar 198 kr plus frakt 30 kr. Läs mer och gör en beställning här

 

Läs en intervju med dr Helena Rooth Svensson i Helsingborgs Dagblad

Informationen på denna sajt ska ses som ett komplement, men aldrig ersätta medicinsk expertis

© 2023 Hypotyreos.info

Logga in med dina uppgifter

Glömt dina uppgifter?