Referat från dr Helena Rooth Svenssons föredrag i Limhamn

Folkets hus, Limhamn den 19 sept 2013

Sammanfattat av: Ewa Berthagen, ordförande i Hypotyreosföreningen

Ann-Christine Reimer, som bloggat i flera år om sköldkörtelsjukdom, hälsade oss välkomna. Salen var fullsatt (nästan 80 personer).

Dr Helena Rooth Svensson, som har skrivit boken ”Det trötta folket” gick igenom människan ur ett evolutionärt perspektiv. Vi har fortfarande stenåldersmänniskans konstruktion. Helena Rooth Svensson gjorde liknelsen att jorden är 4,5 miljarder år. Människan har funnits i 200 000 år. Om 4,5 miljarder år motsvarar 2 km så har vi funnits i 1 meter. (Min egen reflektion: Och ätit socker och snabba kolhydrater i 0,01 mm. Inte konstigt att hälsa och vikt påverkas om vi fortfarande är stenåldersmänniskor).

Genen har en tidskurva, egentligen skulle vi inte leva alls efter 50 års ålder. Inte konstigt att så många sjukdomar kommer efter 50-årsåldern. Bästa åldern för att skaffa barn för kvinnan är runt 25 år. Kvinnor idag skaffar barn väldigt sent, med risk för skador på fostret.

Helena poängterar att vi behöver både:

  • Sköldkörtelhormon
  • Mitokondrier

..för att ämnesomsättningen ska kunna fungera.

Tyvärr kan vi inte mäta vad som sker inne i cellen. TSH styr INTE hormontillgången inne i cellen.

Vävnadshypotyreos kan bero på:

– nedsatt dejodinas

– defekt membranöverföring

– nedsatt ATP-syntes

– defekt/brist i ko-aktivatorsystemet

– obalans i hypotalamusområdet som reglerar TH-AD-NA

– genvarianter som felkodar

– konsekvens av långvarig stress

– åldersrelaterad nedvarvning

Ett område inom medicinen är mitokondriell medicin. Människor med mitokondriella störningar kan ha migrän, depression, psykos, demens, ataxi, Parkinsons, synnedsättning, tinnitus, polyneuropatier, CFS (kroniskt trötthetssyndrom/ME), kardiomyopati mm. För att hitta mitokondriella störningar görs bland annat muskelbiopsier. Där finner man ”ragged red fibers”, muskelfibrerna blir tjocka, röda och drar ihop sig. Här finns kopplingar till hypotyreos, fibromyalgi och diabetes typ 2. Man har till exempel funnit ökad förekomst av dessa ”ragged red fibers” hos fibromyalgipatienter.

Dr Per Johanson har nyligen funnit att patienter med begynnande Alzheimer har lägre halter av tyroxin (T4) i ryggmärgsvätska än vad friska personer per. Detta missas om man tar vanliga blodprover.

Viktiga ämnen för kroppen:

  • Selen: Dejodinas är selenkrävande
  • Q10 är ett viktigt ämne: Mitokondrierna tillverkar Q10, men hur mycket kan vi inte mäta, bara det vi får i oss via kosten, och som finns i blodet går att mäta

Fluor däremot behöver vi inte. Fluor hämmar omvandlingen av T4 till T3. Tyvärr ingår fluor i många produkter, som tandkräm, antidepressiva medel, sömnmedel mm.

Kvinnor är mycket känsligare än män för bland annat hormonstörande ämnen, enligt Helena Rooth Svensson. Kvinnors östrogenreceptorer fångar upp de ämnen som liknar hormoner, men som är skadliga för oss.

En del patienter får problem med binjurarna. Det är inte konstigt, enligt Helena Rooth Svensson. Om man har låga halter av sköldkörtelhormon börjar kroppen öka halterna av adrenalin och noradrenalin, som för att kompensera. Många med hypotyreos talar om ett ständigt stresspåslag.

Helena Rooth Svensson betonar att hon inte kan rekommendera en behandling för alla, eftersom alla är unika. Men hon önskar att läkare kunde gå mer på symtom än på de labbtester vi har tillgång till idag, eftersom de inte kan visa cellens tillgång på hormon.

Hon berättade att hennes nya bok snart är ute i handeln, där hon utvecklar sina teorier ytterligare.

Helena avslutade med ett citat av den norske barnläkare Ola Didrik Saugstad, vars forskning lett till att man slutat ge nyfödda syrgas. Han har fått flera internationella utmärkelser för sina fynd. Så sent som 2010 ändrades allmänna riktlinjerna. Nyfödda ska ha enbart rumsluft, och på så vis undviker man många onödig dödsfall och allvarliga skador på de nyfödda. (Min kommentar: Syrgas har använts i 200 år, så han mötte säkert stort motstånd.)

Citatet lyder:

…”men accepterad okunskap kan aldrig vara att föredra

framför komplicerad sanning”…

På slutet förekom en frågestund, där även undertecknad fick svara på frågor.

//Ewa Berthagen, ordförande i Hypotyreosföreningen

 

Helena Rooth Svensson föreläser i Oscarshamn den 12 oktober, läs mer!

Informationen på denna sajt ska ses som ett komplement, men aldrig ersätta medicinsk expertis

© 2024 Hypotyreos.info

Logga in med dina uppgifter

Glömt dina uppgifter?