Scandlabs tester sågas på DN Debatt (senast uppdaterad 110131)

Läs debattartikeln ”Hjälpsökande luras betala för otillförlitligt hormontest” i DN Debatt 2010-12-21, skriven av endokrinologerna Mikael Lehtihet, Jan Calissendorff, Mats Palmér, Cecilia Mattson och Dan EH Andersson.

Kommentar från hypo2.info:

Ingenstans på hypo2.info rekommenderas just de tester som Scandlab tillhandahåller, och vi varnar för de biverkningar som om man har otur kan uppstå vid kortisonbehandling och tipsar istället om andra alternativ.

Dock vet vi att behandling efter dessa tester har hjälpt många människor, vilket visade sig senast här om veckan när hypo2.info gjorde ett utskick där vi sökte nya intervjupersoner som blivit ordentligt förbättrade i sin hälsa genom behandling för sänkt ämnesomsättning och/eller mild kortisolbrist, trots att de varit ”friska” enligt blodprov, och fick in runt tio svar på bara ett dygn.

Vi skriver om salivkortisolprov på hypo2.info och länkar där till en rad studier som visar att prov i saliv är känsligt för att mäta kortisol. Vi citerar också Tom Grape, psykiatriker och distriktsläkare i Norrtälje som suttit i Socialstyrelsens expertgrupp, som uttalar följande om salivkortisoltest i en artikel om trötthet och utmattningssyndrom i Vårdguiden nr 1/2010 (sid 7):

”Det finns skilda uppfattningar om var gränsen för sjukdom går och vad vi läkare ska hjälpa till med. Men utmattningssyndrom är en sjukdom som påverkar både kropp och själ, och den kan mätas bland annat genom kortisolhalten i saliven.”

I artikeln ”Stressreaktionernas biologi” skriven av Institutet för Stressmedicins tidigare forskningschef tillika läkare och medicine doktor Thomas Ljung, tillsammans med professor och överläkare Peter Friberg (Läkartidningen 12, 2004) skriver man om kortisolnivåerna vid stress:

”Vid tidig/lätt störning är kortisolnivåerna höga. I senare stadier tycks HPA-axeln bli uttröttad med oförmåga att frisätta kortisol vid fysiologiska och psykologiska stimuli, och då noteras istället låga kortisolvärden.” (HPA = hypotalamus, hypofys, binjurarna)

Det är säkerligen i de allra flesta fall denna typ av kortisolbrist som drabbar patienter med hypometabolism (eller tvärtom att den milda kortisolbristen kommer först och på grund av detta sänks metabolismen, då metabolismen är beroende av tillräckliga mängder kortisol), och inte den autoimmuna Addisons sjukdom. Det är viktigt att komma ihåg att det är Addisons sjukdom läkarna i artikeln tittat efter, och inte funnit. ”Uttröttade” binjurar/HPA-axel (även kallat adrenal fatigue, hypoadrenia) är inte något som den konventionella vården verkar känna till eller behandlar. (Men som ni ser i citatet ovan så är det inget ”humbug”, utan ren okunskap från de som ännu inte har denna kunskap.)

Det är högst olyckligt om de salivkortisoltester som Scandlab tillhandahåller inte samstämmer med det salivkortisoltest som exempelvis Tom Grape talar om. Redaktören är dock ett levande exempel på att inte alla får ett testsvar från Scandlab/Genova Diagnostics som visar på för låga kortisolvärden.

Läkarna i debattartikeln skriver att de utrett binjurarnas funktion med blodprov; kortisol samt ACTH (vad som kan utläsas av texten). Frågan är vad det salivkortisolprov som Tom Grape syftar på, hade visat?

Samma dag intervjuas Mikael Lehtihet och Scandlabs vd Per Magnuson i TV4-Nyheterna. Se inslaget här, 19,25 minuter in i programmet.

Svar på tal:
– Replik från privatperson Per-Olov Nilsson på dn.se/debatt (100104)

Replik från Madeleine Marcus, näringsterapeut, på hennes sida
– Samt: Tappat förtroende efter skandalartikeln i DN (Madeleine Marcus sida)

Dr Karin Munsterhjelms inlägg i Kostdoktorns blogg (110112)

Dr Kajs-Marie Nordells inlägg i Kostdoktorns blogg (110122)

Fem läkare till Scandlabs försvar (110125)

Scandlabs replik på debattartikeln:
”Svenska läkare lämnar hjälpsökande i sticket”, dn.se/debatt (110113)
Längre version av ovan replik på Scandlabs sida

Endokrinologernas replik på Scandlabs replik:
– ”Scandlab vilseleder dem som söker hjälp”, dn.se/debatt (110117)

Scandlabs svar på endokrinologernas senaste inlägg:
– ”Scandlab välkomnar en samverkan med de kritiska läkarna”, på Scandlabs sida (110121)
– ”Scandlab står på patienternas sida när inte vården kunnat hjälpa till”, på Scandlabs sida då DN Debatt valt att inte publicera (110123)

Ett urval av relevanta blogginlägg med intressanta diskussoner/kommentarer:
Scandlab: dyra och oseriösa hormontester (Kostdoktorn)
Oseriös laboratorieverksamhet? (Doktor Dahlqvists blogg) (Doktor Dahlqvists blogg)
Ospecifik trötthet – normalt besvär eller behandlingsbar sjukdom? (Doktor Dahlqvists blogg)
Oseriöst angrepp (Sanna Ehdins blogg)
Debatt – binjurar och sköldkörtlar (Eva´s blogg)
– Samt Sköldkörtelsidan som har flera inlägg och kommentarer

Nu har även Mats Reimer, barnläkare och bloggare på Dagens Medicin, gett sig in i debatten (110110)

Läs också: 
Lågt salivkortisol hos långtidsdeprimerade
Hypo2.info:s ”utredning” av provet T4+T3 i urin

Informationen på denna sajt ska ses som ett komplement, men aldrig ersätta medicinsk expertis

© 2023 Hypotyreos.info

Logga in med dina uppgifter

Glömt dina uppgifter?