Svar på tal från närings-terapeut Madeleine Marcus

Replik till artikeln ”Hjälpsökande luras betala för otillförlitligt hormontest” på DN Debatt, som ni kan läsa mer om här.

– Genovas laboratorier hör till några av världens främsta laboratorier och deras analyser är bland de bästa och känsligaste man kan finna. Detta är också anledningen till att deras analyser ofta kan påvisa obalanser som man ibland inte finner i vanliga skolmedicinska analyser.

Dock är det vanligt att läkare i Sverige saknar funktionsmedicinsk utbildning och funktionsmedicinska analyser, vilket sannolikt även är orsaken till att de saknar förståelse för nyttan av dem. Genova (som från början hette Great Smokies Laboratories) grundades av en grupp läkare med funktionsmedicinsk inriktning som ville ta fram känsligare analyser och som ville arbeta för att stärka kroppens körtel-, och organfunktioner.

– I Sverige är det framförallt näringsterapeuterna som utbildas i funktionsmedicin och funktionsanalyser, men det förekommer i allt större omfattning att andra terapeuter och även läkare har kunskap inom detta område och arbetar med denna typ av analyser med framgång. Att man sedan är utbildad kinesiolog eller livscoach utöver dessa kunskaper måste inte ses som en nackdel, som man vill försöka få det att framstå i nyheterna. 

– En terapeut ordinerar aldrig kortison till en patient, då vi saknar förskrivningsrätt.

– En terapeutisk behandling ersätter aldrig nödvändig läkarvård, men kan däremot utgöra ett värdefullt komplement.

Genovas analyser utgör seriösa och högkvalitativa verktyg för den terapeut eller läkare som vet hur de ska tolkas och användas. Att analyserna sedan har annonserats ut i tidningarna till privatpersoner tycker jag personligen är olyckligt då just sådana här reaktioner har kunnat förväntas då många människor (ofta desperata) har köpt analyser på egen hand efter att ha sett tidningsannonserna.

Av förklarliga och förståeliga skäl har de sedan mötts med fullständig oförståelse av sin läkare när de har kommit med sina provsvar.

Det är mycket tråkigt när två världar krockar på det här viset och jag hoppas att vi en dag får se ett större samarbete mellan skolmedicinen och alternativmedicinen så att vi kan utnyttja de gedigna och värdefulla kunskaper som finns inom båda dessa områden på ett bättre vis.

Det finns dock inget ont som inte för något gott med sig, som mormor alltid sa. Scandlab har utan tvekan bidragit till att sprida kunskap till många; såväl läkare, terapeuter som privatpersoner, vilket ju är mycket värdefullt även om det rubbar våra gamla invanda cirklar, uppfattningar och territorium.

/Madeleine Marcus
Certifierad Näringsterapeut, NMTF
Kvalitetssäkrad komplementär-, och alternativmedicinsk terapeut, KAM
Basmedicinsk utbildning vid BMC, Uppsala Universitet
Kinesiolog och relationscoach

Läs också Tappat förtroende efter skandalartikeln i DN

Informationen på denna sajt ska ses som ett komplement, men aldrig ersätta medicinsk expertis

© 2023 Hypotyreos.info

Logga in med dina uppgifter

Glömt dina uppgifter?