Svensk flicka fick hjälp av läkare i Finland

Webbdoktorn svenska.yle.fi fick en fråga från en svensk pappa vars dotter har hypotyreos. Hon tålde inte det tyroxin som hon erhöll på apoteket i sverige och pappan undrade om det fanns någon finsk läkare som kunde skriva ut torkad svinsköldkörtel, ett så kallat NDT-preparat. En annan lyssnare hörde av sig med tips på en (icke namngiven) finsk läkare som tog sig an flickan. Exakt hur det sedan gick framgår inte.

Radiointervju med Karin Munsterhjelm

Mitt i artikeln finns en radiointervju med den finska läkaren Karin Munsterhjelm.

Lögn eller okunskap?

I artikeln på svenska.yle.fi uttalar sig en specialist i endokrinologi, Camilla Schalin-Jäntti:

– Svinsköldkörtelhormon (i praktiken oftast Armour Thyroid) är ingen vedertagen behandling av hypotyreos. Det finns inte en enda publicerad undersökningen gällande svinhormonets effekter, säger Camilla Schalin-Jäntti, specialist i endokrinologi.

Påståendet att det inte finns en enda publicerad undersökning på svinhormonets effekter – är ren lögn!  Eller kanske bara okunskap? Enligt Dr Lowe finns det (minst) 14 studier som har jämfört effekten av NDT och T4 (Levothyroxin) och forskarna rapporterade inte i någon av studierna att NDT skulle vara sämre än Levothyroxin.

Det går utmärkt att vända på påståendet och säga så här:

  • Det finns inte en enda publicerad vetenskaplig studie som på ett korrekt sätt visar att syntetiska preparat skulle vara ett bättre alternativ till de naturliga!
  • Det finns inte en enda publicerad vetenskaplig studie som på ett korrekt sätt visar att naturliga preparat skulle vara ett sämre alternativ till syntetiska!

Camilla Schalin-Jäntti fortsätter:

– Preparatet är dyrt och orent och halterna av sköldkörtelhormon kan variera kraftigt. Behandling leder de facto lätt till för höga T3-halter hos patienten.

Tänk vad intressant det hade varit att få ta del av referenser till de rent lögnaktiga påståenden som Camilla Schalin-Jäntti framför:

  1. Vad finns grund att påstå att preparatet är ”orent”?
  2. Vad finns det för grund att påstå att ”halterna av sköldkörtelhormon kan variera kraftigt”?

NDT är ett standardiserat preparat

När det gäller fråga 2 så är NDT-preparat (Natural Dessicated Thyroid – torkad svinsköldkörtel) som är tillverkade i USA, kontrollerade av United States Pharmacopeia (USP), och är därmed ett standardiserat preparat. Riktlinjerna för standardiserade preparat innefattar givetvis en viss deviation – även syntetiska preparat såsom Levaxin eller Liothyronin varierar i sitt innehåll! Det finns NDT som tillverkas i flera andra, europeiska länder. De lyder under samma principer för innehåll som de amerikanska.

När så kallade specialister påstår att innehållet varierar i NDT (och därmed låter påskina att syntetiska preparat inte gör det), så glömmer de samtidigt betänka att människans egen produktion av T-hormoner inte heller är ”standardiserad”!

Vad vill man egentligen säga med att ”halterna av sköldkörtelhormon kan variera kraftigt”?

Antingen vill man bara svartmåla NDT-preparat, eller så är man bara fruktansvärt okunnig om verkligheten.

Världsregistret över motexempel till enbart T4-behandling

Thyroid Patient Advocacy i England (TPA-UK) försöker med sitt register påvisa mängden patienter som står på Levaxin för sin hypotyreos, men fortfarande har symtom.  När dessa byter till behandling med ett T3-preparat, antingen syntetiskt eller naturligt, mildras symtomen eller försvinner helt. Räknaren står på 1694 patienter 2012-01-13.

Läs mer här – och skriv på om detta gäller för dig!

NDT är ett effektivt alternativ till syntetiskt T4

Att NDT inte skulle vara lika effektivt som syntetiskt T4, är inte sant. Dr Lowe motsäger effektivt påståendet.

Läs mer här

NDT effektiv behandling redan 1892

Dessa rapporter låg till grund för införandet av sköldkörtel som standardbehandling för hypotyreos. Redan 1892!

Läs mer här

Tags:
0 kommentarer

Ge en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*

Informationen på denna sajt ska ses som ett komplement, men aldrig ersätta medicinsk expertis

© 2024 Hypotyreos.info

Logga in med dina uppgifter

Glömt dina uppgifter?