Hashimoto’s tyreoidit påverkar livskvalité – utan samband med hypotyreos