Motion ger hoppfullt folk?

Artikel i Finska Hufvudstadsbladet: ”Motion ger hoppfullt folk”.

Varför görs det så mycket ”motionsforskning”?

Citat (min fetstil):

Personer som rör sig mycket är mer hoppfulla än personer som rör sig litet, visar en färsk avhandling. Undersökningen gjordes på medelålders finländska män.

Män som motionerar regelbundet kände mindre förtvivlan beträffande sig själv och sin framtid än andra, visar Maarit Valtonens doktorsavhandling. Det gjorde de även om de led av andra symtom på depression.

Tidigare forskning har redan visat att förtvivlan ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar och dödsfallen som beror på hjärt- och kärlsjukdomar. Valtonens avhandling visar också på en koppling mellan förtvivlan och typ 2 diabetes.
Valtonens avhandling är en del av en omfattande undersökning om riskfaktorer vid kärlsjukdomar som görs vid Östra Finlands universitet. Närmare 2700 medelålders män deltog i undersökningen.

Min egen något nerkortade version ser ut så här:

  • Personer som rör sig/motionerar regelbundet känner mindre förtvivlan och är mer hoppfulla och har färre symtom på depression, de som inte rör sig/motionerar har ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar.

Detta må ju vara sant, men för mig låter det som vanligt – att motion är lösningen på alla problem. Man nämner inte med ett enda ord vad orsaken bakom ”förtvivlan” och ”depressionsymtom” kan vara. Jag har inte läst studien, men det skulle inte förvåna mig om den ”enda” slutsatsen är att det är bra att motionera. Detta särskilt med tanke på rubriksättningen ”Motion ger hoppfullt folk”. Alltså – motionera mera – och bli gladare!  Eller…?

  • Det kan ju vara så att de som inte rör sig så mycket eller motionerar väldigt lite, inte kan, eller kanske framför allt, inte orkar. Det finns förstås en orsak till att de inte orkar!  Och denna ”orsak” orsakar också hjärt-kärlsjukdomar?  I så fall är det ju inte den uteblivna motionen som är orsaken.
  • Kopplingen mellan ”förtvivlan” och ”diabetes typ2” kan ha samma bakomliggande orsak?

Istället för att motion ska vara lösningen på allt, så tror jag snarare att det beror på en störning i ämnesomsättningen, på ett eller annat sätt.

En form av Hypometabolism.

0 kommentarer

Ge en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

Informationen på denna sajt ska ses som ett komplement, men aldrig ersätta medicinsk expertis

© 2023 Hypotyreos.info

Logga in med dina uppgifter

Glömt dina uppgifter?