Vad är fel på dagens diagnostik?

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=UbXPSFeT5xs[/youtube]

Dr Gordon Skinner från Storbritannien

Fråga:

– What would you say is wrong with the way we diagnose and manage hypothyroidism today?

– Vad skulle du säga är fel med hur vi diagnostiserar och hanterar hypotyreos idag?

Svar:

– That’s perfectly simple, the problem is the diagnose is based on blood test, which has never been validated, the reference intervals which has become a kind of gold standard, a subject that has never been validated, and there is absolutely no evidence to relate thyroid chemistry to clinical status.

– Det är väldigt enkelt, problemet är att diagnosen är baserad på blodprov, som aldrig har verifierats, referensintervallen som har blivit en slags guldstandard, ett ämne som aldrig har verifierats, och det finns absolut inga bevis för samband mellan sköldkörtelkemi (blodprover) och klinisk status (symtom).

Vem är Dr Gordon Skinner?

Dr Skinner är född 1942, tog medicinexamen 1965, specialiserade sig på obstetrik, gynekologi och senare virologi, blev sedan 1976 universitetslektor i klinisk mikrobiologi vid universitet i Birmingham med konsultstatus vid Queen Elizabeth Hospital i Birmingham.

Dr Skinner är bland annat Doctor of Medicine (MD), Doctor of Science (DSC), medlem av Royal College of Pathologists (FRCPATH) och medlem av Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (FRCOG).

Han har deltagit i över 100 olika forskningsprojekt på virussjukdomar, presenterat nästan 200 olika forskningsprojekt på stora vetenskapliga konferenser och tagit patent på totalt 16 uppfinningar såsom vacciner och medicinska metoder, samt har färdiga utkast till 7 stycken icke-medicinska böcker…

Vad är problemet?

På grund av sitt intresse för virussjukdomar blev Dr Skinner för cirka 15 år sedan tillfrågad av kollegor för att ta hand om patienter som ansågs ha Myalgisk Encefalopati (ME), kroniskt trötthetssyndrom eller postviralt trötthetsssyndrom.

Dr Skinner har sedan dess behandlat och fått tillbaka hälsan hos  många patienter som var kliniskt hypothyroida men med normala sköldkörtelprover. Han har publicerat dessa resultat i en artikel med titeln ”Clinical response to thyroxine sodium in clinically hypothyroid but biochemically euthyroid patients” som publicerades i Journal of Nutritional & Environmental Medicine år 2000.

Han är besviken över att många läkare har så lite entusiasm eller vilja att undersöka denna allvarliga brist i sjukvården, vilket delvis var motivet till hans bok ”Diagnosis and Management of Hypothyroidism” (2003) (Länk till Amazon.co.ukBokus).

Boken är skriven för att uppmärksamma läkarkåren på ett pinsamt snedsteg i vården av patienter med hypotyreos. Detta beror på den oförklarliga vägran av läkarkåren att inse att patienter kan drabbas av hypotyreos när sköldkörtelkemin anses vara ”normal” om nivån av fritt T4 eller TSH ligger inom 95% av referensområdet.

Det finns ytterligare ett problem för patienterna som diagnostiseras som hypothyroida – många patienter får för låg nivå av sköldkörtelhormoner genom slaviskt tillit till sköldkörtelkemi med ofta nonchalant likgiltighet för hur patienten känner sig tillsammans med en blind och bisarr tro på att nivån av sköldkörtelhormoner är ett bättre index av välbefinnande – än patientens egen syn på sitt eget välbefinnande.

Denna situation har uppstått från tankelös ”evidensbaserad medicin”, vilket vanligtvis innebär laboratoriebaserad medicin där man väljer den bevisning som passar och ignorerar bevis som inte passar. Det finns inga belägg för att effekten vid tillägg av tyroideahormoner bättre korrelerar med nivåer av sköldkörtelkemi än med den ursprungliga kliniska bilden eller kliniska resultat. I pilotstudien ovan har Dr Skinner gett bevis för detta påstående.

En annan fråga rör användning av svinsköldkörtelextrakt (Armour Thyroid) som användes i stor utsträckning i Storbritannien fram till införandet av syntetiska hormoner, men togs bort från British National Formulary av skäl som fortfarande är oklara. Dr Skinner hävdar att det finns plats för detta preparat hos ett antal patienter. Läkare som använder alla tre sköldkörtelpreparaten, tyroxin, trijodtyronin och naturligt sköldkörtelextrakt (Armour Thyroid) har alla sett patienter som har nytta av Armour Thyroid.

Det påstås ofta att denna erfarenhet inte har utretts i placebokontrollerade studier, vilket förvisso är sant, men det har aldrig gjorts någon klinisk studie som omfattar de olika preparaten och det är därför ganska arrogant att bannlysa en produkt på antagandet att de på senare tid utvecklade syntetiska preparaten är mer effektiva – en något märklig tillämpning av evidensbaserad medicin.

Också påståendet att innehållet i Armour Thyroid (eller andra fabrikat) inte är känt eller varierar kraftigt förefaller osannolikt med tanke på att produkten har varit under medicinsk kontroll under många år i både Storbritannien och USA.

Situationen i Sverige

Ovanstående beskriver situationen i Storbritannien. Vad är det som säger att situationen i Sverige skulle vara annorlunda?

Tags:
4 kommentarer
 1. monica 12 år sedan

  finns inte denna bok på svenska?Kommer den att komma ut annars på svenska?Boken heter, Diagnosis and managementof hypothyroidism från 03
  Kanske flera bra böcker med från denna läkare?

  • Author
   Bertil 12 år sedan

   Tyvärr, boken finns inte på svenska…

 2. Miriam 11 år sedan

  Själv är jag en av dem som har haft tur i diagnostiserandet av min Hypothyroidit av Hashimoto typ. För 14 år sedan var jag deprimerad och fick medicinen Fontex Basal utskriven av en läkare. Nästa läkare jag träffade en månad senare i en annan stad (pga flytt) reagerade på att den första läkaren inte tagit några prover för att utreda varför jag var deprimerad. Den nya läkaren visste nämligen att depression kunde bero på många saker och tog blodprover. Proverna visade att jag hade brist på T4 enligt dåtidens referensvärde som var 10-22 pmol T4/ L blod. Numera är referensvärdena 8-14 pmol T4/ L blod. Jag hade mellan 8-10 när jag mådde som värst. Om en läkare skulle diagnostiserat mig idag hade jag riskerats att bedömas som ”frisk”.

  Jag fick gå på utredning på Danderyds sjukhus Endokrinologmottagning ett halvår. Det blev biopsi av sköldkörteln, hypofysbelastnng, mätning av antikroppsnivån av S-anti- TPO och man gjorde mig Thyroid (tror det heter så när man har en fungerande sköldkörtel) på labbmässigt vis. Cellbilden vid biopsin visade att cellerna såg ut som på en person som har ”thyreodit. Liknar väl mer kronisk lymfocytär thyreoidit av Hashimoto typ…” (Citat från mitt remissvar till Endokrinologmottagningen) När jag var färdigutredd på endokrinologen skulle jag resten av livet få äta en liten vit tablett och behandlingen skulle fortsätta skötas av husläkarsystemet. Jag tror att jag skulle ha 18 pmol T4 i blodet som riktvärde för mitt ”må bra tillstånd”. Det var nog meningen att jag skulle få öka min medicin långsamt från startdosen 100 mikrogram för att kunna vara kvar i mitt ”må bäst tillstånd”, men det blev aldrig av. Varför vet jag inte. Ett år efter diagnostiseringen var jag nere på 13 pmol T4 /L blod. De senaste åren har jag legat på en nivå på 10-11 pmol T4 /L blod. Jag har trott att mina olika husläkare haft koll, men icke. Jag har gått upp i vikt, fått ökat kolesterolvärde, haft återkommande depression och problem med förstoppning och i julas var jag dödligt trött och blev bara tröttare och tröttare, trots att jag sov kopiöst mycket. Mina husläkare har bara gått på symptom och jag har fått mer antideppressiv medicin, genomgått en smärtsam operation pga hemmorroider och fått kolesterolsänkande medicin. Tyvärr fick jag inte information om att just den medicinen jag fått utskriven skulle ges med försiktighet till kvinnor och personer som har/har haft problem med sköldkörteln. Jag läste det finstilta i en bipacksedel och då hade jag redan ätit medicinen Simvastatin ett halvår. Varning för den!

  I julas var jag som sagt trött intill döden nästan och deppig till max men i samma veva slutade jag med den kolesterolsänkande medicinen och började sakta må lite bättre. I början av februari sänkte min husläkare en redan för mig riskfylld nivå T4 ännu mer pga att den läkaren kollade på värdet av S-TSH. Två veckor sedan hade jag jättekliande hals och slemhosta som nog inte enbart berodde på en envis övre luftvägsinfektion. Sedan har jag börjat frysa som en gris och blivit hes utan att ha ont i halsen. Typiska symtom på Hypothyroid! När jag inte blev bra från min ÖLI med den envisa hostan och hesheten började jag läsa i papprena från utredningen för 14 år sedan och upptäcker att jag antagligen varit som en bil som haft fel sorts bränsle i tanken i 14 år. Jag har fungerat, men lite knackigt! Jag är glad att min kropp inte helt lagt av. Vid nästa läkarbesök ska jag kräva att få träffa en endokrinolog!

  En av huvudorsakerna till att det är fel på dagens diagnostik är att man blint vekar gå efter referensnivåerna.

  En annan orsak tror jag är att om det är husläkare som sätter diagnosen utan biopsi mm. kan det bli riktigt fel! Det borde vara en endokrinolog som gör det efter en rejäl utredning!

  En tredje orsak är att man ändrat referensvärdena. Vi som är sjuka behöver mer medicin än vad som anses ”friskt” enligt nuvarande referensvärden. Varje människa är unik och det verkar man inte tänka på! Man kan vara sjuk, trots att man har ett värde inom referensnivån.

  En fjärde orsak tror jag är att husläkare inte sitter inne med rätt kunskap om sjukdomen thyreoidit. Min erfarenhet är att en del blir osäkra när de ser provsvaren, speciellt S-TSH värdet samt att de missar att en massa symptom kan bero på just thyreoiditen.

  En femte orsak är att sjukdomen kan komma så smygande. Det kan ta flera år att utveckla alla symptom och det kan vara svårt att komma på att symptomen beror på för lite/för mycket av ett visst hormon. Sjukdomen verkar komma i skov så länge kroppen fortfarande producerar lite T4 själv.

  Jag anser att vi som har thyreoidit ska ha rätt till regelbunden kontakt med en endokrinolog på samma sätt som personer med epilepsi har regelbunden kontakt med en medicinspecialist, en neurolog. Det är nog inte många som skulle tycka att huvudansvaret för inställning av insulin eller epilepsimedicin skulle ligga hos en husläkare. Tyvärr är det det som sker med oss som har thyreoidit!

  Jag undrar hur informationen mellan den diagnostiserande endokrinologen och min dåvarande husläkare gick till. Det verkar som om något gått snett i vårdkedjan för min del.

  Personligen tycker jag det ser ut som att Sverige håller på att få en Vårdskandal i och med att folk verkar inte få den hjälp de borde få. En massa personers livs fulla potential förhindras dem pga en för snäv syn på vad som är ”friskt” resp ”sjukt”. En ändring behövs!

  Tack för ordet!

 3. gertrud-julia Eklund 9 år sedan

  Hej

  Har lidit svårt av trötthet o problem i kroppen i över 20 år och ätit antideppressiva utan nytta och utreds sedan 3 år på neurologen för neuroinflammation, undringar över autoimmuna sjukdomar såsom MS o SLE o Sjögrens syndrom. Hade 2690 i TPO-ak nov 2011, vilket neurologen förbisett. Läste för en tid sedan om Hashimotos Encefalopati, så nu har jag bett min neurolog att få ta EEG som ev. kan påvisa progridierande/skovvis Hashimotos Encefalopati. Har inflammation i spinalvätskan och vitsubsatansförändringar av ospecifik typ. Hashimotos encefalopati är en ovanlig, behandlingsbar, ofta feldiagnostiserad och underdiagnostiserad sjukdom som oftast drabbar kvinnor. Man har som regel jättehöga TPO-ak under skoven.

  Men allt tar sådan tid, 2 mån väntetid för EEG och ny MR. Under tiden blir jag bara sjukare och sjukare.

  Att jag skriver beror på att jag vill öka kunskapen hos oss som har problem med inflammationer i sköldkörteln. Kanske är även hjärnan påverkad av rejält förhöjda TPO-ak.

  Första gången TPO-ak togs var 2011. Under alla skov jag haft är det inte någon läkare som tagit mer än TSH.

  Det behövs en ny läkarspecialite ungefär som det finns hjärtläkare dvs läkare specialiterade på inflammationer i sköldkörteln. Något att driva på hos våra politiker.

  MVH

  gertrud-Julia

Ge en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*

Informationen på denna sajt ska ses som ett komplement, men aldrig ersätta medicinsk expertis

© 2024 Hypotyreos.info

Logga in med dina uppgifter

Glömt dina uppgifter?