Warmingham-hypotesen, del 4 (Diskussion, slutsats och referenser)

Detta är min svenska översättning av det engelska originaldokumentet. Publiceras med tillstånd av författaren Peter Warmingham och ThyroidScience.com.

Detta är del 4 – klicka här för att läsa del 1 – del 2del 3.

Diskussion

Vid diabetes, bestäms rätt dos insulin genom att regelbundet kontrollera blodets blodsockernivå. Blodsockermätningen är en direkt kontroll på den efterföljande effekten av insulin och inga störande mätningar är inblandade. Vid hypotyreos, å andra sidan, är den enda mätningen som är likvärdig med blodsockermätningen i exemplet med insulin, som ger “downstream-effekt” av sköldkörtelhormon på metaboliska processer i celler, den basala kroppstemperaturen [7] och mätningar på ämnesomsättningen  [3,8,9,10].

Det är dock vanligare att läkare som behandlar hypotyreos drar slutsatsen att nivån av sköldkörtelhormon i cellerna är normal genom mätning “upstream” av nivåerna av T3/T4 i blodet. Detta är ingen tillförlitlig slutsats eftersom många mekanismer av sköldkörtelhormonresistens väsentligen kan förändra förhållandet mellan nivåerna av T3/T4 i cellerna och i blodet, som Tjorve et al. har beskrivit [3].

När nivåerna av T3/T4 i blodet sedan tolkas utifrån en mätning av TSH istället för att mätas direkt, har slutsats i två nivåer ägt rum, vars resultat bör behandlas med stark misstanke.

Slutsatser

1. Nivån av TSH ensamt är giltigt endast när patienten inte står på behandling med sköldkörtelhormon, men även då finns det slutsatser i två nivåer mellan nivån av TSH och nivån av sköldkörtelhormon i cellerna. Med dubbla slutsatser kommer det finnas många feltolkningar.

2. Känsligheten på TSH-värdet varierar relativt till börvärdet, och är minst känslig i regionen kring börvärdet.

3. Hypothyroida patienter vars sköldkörtelhormondos regleras mot nivån av TSH ensamt bibehålls i ett underbehandlat tillstånd och det är korrekt att de hävdar sig må bättre på en högre dos. Därför ska hypothyroida patienter inte få sina sköldkörtelhormondoser inställda med hänvisning till sina TSH värden.

4. Kliniska studier bör genomföras för att bekräfta hypotesen som presenteras i detta dokument.

Referenser

1. Saravanan, P., Chau, F., Roberts, V., et al.: Psychological well-being in patients on “adequate” doses of l-thyroxine: results of a large, controlled community-based questionnaire study. Clin. Endocrinol., 87:577–585, 2002.

2. Hoermann, R., Eckl, W., Hoermann, C., et al.: Complex relationship between free thyroxine and TSH in the regulation of thyroid function. Eur. J. Endocrinol., 162(6):1123-1129, 2010.

3. Tjorve, E., Tjorve, K.M.C., Olsen, J.O., et al.: On commoness and rarity of thyroid hormone resistance: a discussion based on the mechanisms of reduced sensitivity in peripheral tissues. Med. Hypotheses, 69(4):913-921, 2007.

4. Wondisford, F.E., Steinfelder, H.J., Nations, M., et al.: AP-1 antagonizes thyroid hormone receptor action on the thyrotropin b-subunit gene. J. Biol. Chem., 268:2749–2754, 1993.

5. Shibusawa, N., Yamada, M., Monden, J.H.T., et al.: Pituitary thyrotrophs: ontogeny study of congenital tertiary hypothyroidism in requirement of thyrotropin-releasing hormone for the postnatal functions of pituitary thyrotrophs: ontogeny study of congenital tertiary hypothyroidism in mice. Mol. Endocrinol., 14:137-146, 2000.

6. Inada, M. and Nishikawa, M.: Thyroid hormone metabolism. Nippon Naibunpi Gakkai Zasshi, 20;69(1):9-15, 1993.

7. Barnes, B.: Basal temperature versus basal metabolism. JAMA., 119:1072-1074, 1942.

8. Liverini, G., Iossa, S., and Barletta, A.: Relationship between resting metabolism and hepatic metabolism: effect of hypothyroidism and 24 hours fasting. Horm. Res., 38(3-4):154-159, 1992.

9. Johnson, A.B., Webber, J., Mansell, P., Gallen, I., Allison, S.P., and Macdonald, I.: Cardiovascular and metabolic responses to adrenaline infusion in patients with short-term hypothyroidism. Clin. Endocrinol. (Oxf.), 43(6):747-751, 1995.

10. Kaplan, M.M., Swartz, S.L., and Larsen, P.R.: Partial peripheral resistance to thyroid hormones. Am. J. Med., 70:1115-1121, 1981.

11. Kaplan, M.M., Sarne, D.H., and Schneider, A.B.: Editorial: in search of the impossible dream? Thyroid hormone replacement therapy that treats all symptoms in all hypothyroid patients. J. Clin. Endocrinol. Metab., 88:4540–4542, 2003.

12. Igoe, D., Duffy, M.J., and McKenna, T.J.: TSH as an index of L-thyroxine replacement and suppression therapy. Ir. J. Med. Sci., 161(12):684-686, 1992.

Kommentarer?

.-.-.

Tags:
0 kommentarer

Ge en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*

Informationen på denna sajt ska ses som ett komplement, men aldrig ersätta medicinsk expertis

© 2024 Hypotyreos.info

Logga in med dina uppgifter

Glömt dina uppgifter?