Vad har hänt sedan sista inlägget 2012? Malin berättar!